Marathi Practice Question Paper 110 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. वैदेहीची शिकण्याबद्दलची तळमळ पाहून मला खूप छान वाटले. – या वाक्यातील तळमळ हा ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या शब्दाचा कोणता अर्थ होत नाही ?
सूत

 
 
 
 

3. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायातून अचूक शब्द निवडा.
………. कपाळी गोटा.

 
 
 
 

4. माधवानुज या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

5. निंदा नालस्ती – या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. रेश्मा तू फारच हुशार आहे. – या वाक्याचे योग्य उद्गारार्थी वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

7. गणेश – या शब्दात एकत्र येणारे स्वर कोणते ?

 
 
 
 

8. सेवानिवृत्त या सामासिक शब्दातील समास ओळखा.

 
 
 
 

9. कवितेतील अक्षरे मोजण्याचे माप म्हणजे ……. होय.

 
 
 
 

10. दिलेल्या वाक्यातील प्रयोगाचा प्रकार ओळखा.
तिचे स्वेटर विणून झाले.

 
 
 
 

11. विरुद्धार्थाच्या दृष्टीने चुकीची जोडी शोधा.

 
 
 
 

12. खालील आलंकारिक शब्दांसाठी दिलेल्या पर्यायातून योग्य शब्द निवडा.
पिकले पान

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठीत आलेला आहे ?

 
 
 
 

14. दिलेल्या शब्दांपैकी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग या दोन्ही लिंगात आढळणारा शब्द कोणता ?

 
 
 
 

15. ओठ कशाचे ? देठचि फुलले पारिजातकाचे | – अलंकार ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

20 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 110 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!