Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 110 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. निंदा नालस्ती – या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. रेश्मा तू फारच हुशार आहे. – या वाक्याचे योग्य उद्गारार्थी वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

3. ओठ कशाचे ? देठचि फुलले पारिजातकाचे | – अलंकार ओळखा.

 
 
 
 

4. खालील आलंकारिक शब्दांसाठी दिलेल्या पर्यायातून योग्य शब्द निवडा.
पिकले पान

 
 
 
 

5. दिलेल्या शब्दांपैकी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग या दोन्ही लिंगात आढळणारा शब्द कोणता ?

 
 
 
 

6. वैदेहीची शिकण्याबद्दलची तळमळ पाहून मला खूप छान वाटले. – या वाक्यातील तळमळ हा ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

7. माधवानुज या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

8. गणेश – या शब्दात एकत्र येणारे स्वर कोणते ?

 
 
 
 

9. कवितेतील अक्षरे मोजण्याचे माप म्हणजे ……. होय.

 
 
 
 

10. सेवानिवृत्त या सामासिक शब्दातील समास ओळखा.

 
 
 
 

11. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायातून अचूक शब्द निवडा.
………. कपाळी गोटा.

 
 
 
 

12. विरुद्धार्थाच्या दृष्टीने चुकीची जोडी शोधा.

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठीत आलेला आहे ?

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या शब्दाचा कोणता अर्थ होत नाही ?
सूत

 
 
 
 

15. दिलेल्या वाक्यातील प्रयोगाचा प्रकार ओळखा.
तिचे स्वेटर विणून झाले.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

20 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 110 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!