Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 01 – 50 Marks | मराठी सराव परीक्षा – 50 Marks

1. वाटेत पावसाने मला गाठले म्हणून इथे येण्यास मला उशीर झाला – हे वाक्य संयुक्त वाक्याच्या कोणत्या प्रकारातील आहे ?

 
 
 
 

2. आई’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

3. कानडी शब्द ओळखा

 
 
 
 

4. शी ‘ हा कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय आहे ?

 
 
 
 

5. शाबास (*) मनासारखे गुण मिळवले तू
या वाक्यात * च्याऐवजी कोणते विरामचिन्ह वापरावे?

 
 
 
 

6. कामाचा व्याप वाढला की तो असा चिडचिड करत असतो – काळ ओळखा

 
 
 
 

7. उद्गार चिन्हाचा वापर केव्हा केला जातो ?

 
 
 
 

8. उपसर्ग जोडून आलेला शब्द ओळखा[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. इतिश्री करणे म्हणजे?

 
 
 
 

10. नातू आज एकटाच रडत बसला होता – या वाक्यातील उद्देश कोणते आहे?

 
 
 
 

11. नट या शब्दाचे अनुरूप स्त्रीलिंगी रूप ओळखा

 
 
 
 

12. मुर्खाच्या नादी लागू नये – या वाक्यातील पहिला शब्द खालीलपैकी काय आहे ?

 
 
 
 

13. शिवरायांचे आठवावे रूप शिवरायांचा आठवावा प्रताप – हे वचन कोणत्या संताचे आहे?

 
 
 
 

14. डोंगर चढताना आमचा जीव पाणी पिण्यासाठी (——-) योग्य वाक्प्रचार निवडा

 
 
 
 

15. दिलेल्या पर्यायातून चालू वर्तमान काळाचे वाक्य निवडा

 
 
 
 

16. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो?

 
 
 
 

17. एक महिन्याने लॉकडाऊन उठेल –  यातील महिना या शब्दाला लागलेला प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे?

 
 
 
 

18. वर – या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा

 
 
 
 

19. निखिल एक मुलगा आहे – या वाक्यातील जातीवाचक नाम ओळखा

 
 
 
 

20. अभिजात या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

 
 
 
 

21. उषा खुर्चीवर बसलेली होती – या वाक्यात कोणता शब्द विधेयविस्तार या श्रेणीत लिहिता येईल?

 
 
 
 

22. खालील कोणते नाम नेहमी अनेकवचनी आढळते?

 
 
 
 

23. भगवती हा शब्द कोणत्या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप आहे ?

 
 
 
 

24. धरती या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता?

 
 
 
 

25. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन या कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

26. अन्वी आता झोपत असेल – काळ ओळखा

 
 
 
 

27. गाढवाचे……..

 
 
 
 

28. अपूर्ण भूतकाळाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

29. खानाने राजांना मारण्याचा ….. उचलला – हे वाक्य पूर्ण होण्यास योग्य वाक् प्रचार निवडा

 
 
 
 

30. विरुद्धार्थी शब्दाची अयोग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

31. आंबट द्राक्षे – या वाक्यात नाम कोणते आहे?

 
 
 
 

32. गजानन महादेव राजपुत्र – या तीन शब्दापैकी कोणता शब्द बहुव्रीही समासाचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

33. साधू – शाप – दिला
या शब्दसमूहापासून वाक्य तयार करायचे ठरल्यास कोणत्या वाक्यात सामान्यरूप होताना चूक झालेली नसेल?

 
 
 
 

34. विध्यर्थी वाक्य ओळखा

 
 
 
 

35. खाली दिलेल्या पर्यायात कोणता शब्द चुकीचा लिहिला आहे ते ओळखा

 
 
 
 

36. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा—–योग्य शब्द निवडा

 
 
 
 

37. रेश्मा तू फारच हुशार आहे. – या वाक्याचे योग्य उद्गारार्थी वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

38. पूर्ण भूतकाळाचे वाक्य निवडा.

 
 
 
 

39. डॉक्टरांची चिठ्ठी लिहून झाली. – प्रयोग ओळखा

 
 
 
 

40. शुध्द शब्द निवडा

 
 
 
 

41. खाली दिलेल्या शब्दांमध्ये नामाचा प्रकार दिला असून सामान्यनामाचा प्रकार ज्या शब्दात आहे तो शब्द ओळखा.

 
 
 
 

42. लंकेत सोन्याच्या विटा या म्हणीचा योग्य अर्थ काय होईल?

 
 
 
 

43. एकाक्ष शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ?

 
 
 
 

44. खालीलपैकी कोणता शब्द देशी शब्द नाही?

 
 
 
 

45. ती सुंदर गाते – वाक्यातील विधानपूरक ओळखा

 
 
 
 

46. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

47. कोण मुलगा मला विचारत होता?
या वाक्यातील कोण हा शब्द …. आहे

 
 
 
 

48. दूरची अथवा जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी कोणत्या सर्वनामाचा वापर करतात?

 
 
 
 

49. जगात काय घडते हे समजावे म्हणून मी बातम्या बघतो – केवल वाक्यात रुपांतर करा

 
 
 
 

50. सहपरिवार शब्दाचा समास ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 50


69 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 01 – 50 Marks | मराठी सराव परीक्षा – 50 Marks”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!