Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Maths Practice Question Paper 05 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 05

1. सुशांत एक काम 40 दिवसात तर प्रशांत तेच काम 10 दिवसात करतो. दोघांनी मिळून 4 दिवस काम केल्यावर सुशांत काम सोडून गेला तर उर्वरित काम किती दिवसात पूर्ण होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. 3² x 9 x 3³ = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 250 चे 250% = 25 चे किती टक्के? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. दसादशे 13 दराने 8000 रू वर 6 महिन्यात किती सरळ व्याज मिळेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. 91810 मध्ये 1 या अंकांच्या स्थानिक किमतीचे गुणोत्तर काय असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. 18 सेमी बाजू असणाऱ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती असेल? @ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 9p+5p+14 = 70 तर √p = ? @ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 35 रु विक्री किंमत असणारी साबण विकून दुकानदार 25% नफा कमावतो. तर या साबणाची खरेदी किंमत किती रू असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. 8 संख्यांची सरासरी 40 आहे. यासर्व संख्येच्या बेरजेमध्ये 5 संख्या मिळवल्या असता सर्व संख्यांची सरासरी 30 होते. तर त्या 5 संख्यांची सरासरी किती होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. a:b = 2:5 आणि a:c = 1:3 आहे जर c=12 असेल तर a=? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. सुरेश आणि नरेश यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3 आहे. जर आणखी 10 वर्षाने त्यांच्या वयाची बेरीज 55 वर्षे होणार असेल तर त्यांच्या आजच्या वयात किती वर्षाचा फरक असेल? @ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. घरी चहा बनवताना निलम 3 कप दूध आणि 2 कप पाणी घेते. एका कार्यक्रमात पूर्ण परिवारासाठी चहा बनवताना तिने 870 मिली दूध घेतले तर पाणी किती घ्यावे लागेल? @ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. सुरुभी 1000 रू घेऊन बाजारात गेली. तिने 3.75 रू/नग दराने 19 डझन सीताफळ आणि 1.25रू/नग दराने 11 डझन केळी घेतले तर तिला किती रुपये कमी पडतील? @ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. एक रेल्वे 15 सेकंदात 300 मीटर जाते तर पुढच्या 10 सेकंदात 25 मी/से वेगाने प्रवास करते तर तिचा आतापर्यंतचा सरासरी वेग किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 4+1/3+3+1/4 = 8 – ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


3 thoughts on “Maths Practice Question Paper 05 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!