Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Maths Practice Question Paper 08 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 08

1. द सा द शे 10% दराने 22000 रुपयांचे 3 वर्षांचे चक्रवाढ व्याज किती होईल?

 
 
 
 

2. p² x p³ + p⁵ = ?

 
 
 
 

3. 6 भावांच्या 9 वर्षांपूर्वीच्या वयाची बेरीज 96 होती. तर आणखी किती वर्षांनंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 168 वर्षे होईल?

 
 
 
 

4. नारायणचे आजचे वय 12 वर्ष आहे तर आणखी 13 वर्षांनंतर त्याचे वय आजोबांच्या 1/3 होईल. तर दोघांच्या आजच्या वयाची बेरीज किती असेल?

 
 
 
 

5. एका आयाताचे क्षेत्रफळ 392 चौ सेमी आहे जर त्याची लांबी 14 सेमी असेल तर रुंदी किती असेल?

 
 
 
 

6. एका गावात 60% चहा पितात. 68% लोक कॉफी पितात आणि 42% लोक दोन्ही पेय पितात तर किती % लोक कोणतेच पेय पित नाही?

 
 
 
 

7. 1/2 x 1/4 + 1/2 + 1/4

 
 
 
 

8. 2+4+6+8+10+….. + 104+106 = ?

 
 
 
 

9. 4 सेमी आणि 8 सेमी बाजू असणाऱ्या चौरसाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर किती असेल?

 
 
 
 

10. 8000 रू किमतीची वस्तू विशाल 10% नफा घेऊन विकासला विकतो. विकास ती वस्तू 10% तोटा सोसून आदर्शला विकतो. जर वस्तूच्या मूळ किमतीचा विचार केल्यास आदर्शला किती फायदा झाला?

 
 
 
 

11. 3 चा असा सहगुणक निवडा जो एक वर्ग संख्या आहे?

 
 
 
 

12. सोडवा
5 + 1/2 + 1/20 + 1/200

 
 
 
 

13. पहिल्या गटातील 3 संख्यांची सरासरी 60 तर दुसऱ्या गटातील 4 संख्यांची सरासरी 35 आहे. तर या सर्व संख्यांची सरासरी 46 पेक्षा किती ने लहान असेल?

 
 
 
 

14. 11 : 121 :: 22 : ?

 
 
 
 

15. 300 चे 5% चे 2.5% = ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


31 thoughts on “Maths Practice Question Paper 08 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 08”

  1. Here the question are good one. But it’s too shorts and the number of questions are few I gives a feedback for to increase the question bank sizes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!