नवीन टेस्ट

Maths Practice Question Paper 10 [ गणित सराव परीक्षा ] PB

1. जर 2m+(3m+13) = 103 तर m = ?

 
 
 
 

2. दोन क्रमवार विषम संख्यांचा लसावि 323 आहे तर त्यांच्यामध्ये असणारी सम संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

3. 40 दिवसांत संपणारे काम 32 दिवसांत संपवायचे असेल तर मजुरांची संख्या किती पट करावी लागणार आहे?

 
 
 
 

4. निकिताने 9400 रुपयांना एक नवा मोबाईल विकत घेतला मात्र एका वर्षानंतर तिने नवीन मोबाईल घेण्यासाठी जुना मोबाईल 35% तोटा सहन करून विकला. तर त्या मोबाईलची विक्री किंमत किती असेल?

 
 
 
 

5. 2528 x 16 + 1834 x 96 – 1396 x 12 = ?

 
 
 
 

6. दोन संख्यांची सरासरी 10 आहे आणि त्यांचा भूमितीमध्य 8 आहे. तर त्यातील मोठी संख्या शोधा

 
 
 
 

7. सोडवा :
2.5 x 0.25 x 0.025

 
 
 
 

8. 104 चे शेकडा 25 म्हणजे किती?

 
 
 
 

9. 27/25 म्हणजे शेकडा किती?

 
 
 
 

10. सोडवा :
( 2⁹ x 2⁷ ) ÷ ( 2⁸ x 2⁴) = ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Maths Practice Question Paper 10 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

13 thoughts on “Maths Practice Question Paper 10 [ गणित सराव परीक्षा ] PB”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!