Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Maths Practice Question Paper 10

1. सोडवा :
( 2⁹ x 2⁷ ) ÷ ( 2⁸ x 2⁴) = ?

 
 
 
 

2. 27/25 म्हणजे शेकडा किती?

 
 
 
 

3. दोन संख्यांची सरासरी 10 आहे आणि त्यांचा भूमितीमध्य 8 आहे. तर त्यातील मोठी संख्या शोधा

 
 
 
 

4. 2528 x 16 + 1834 x 96 – 1396 x 12 = ?

 
 
 
 

5. दोन क्रमवार विषम संख्यांचा लसावि 323 आहे तर त्यांच्यामध्ये असणारी सम संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

6. निकिताने 9400 रुपयांना एक नवा मोबाईल विकत घेतला मात्र एका वर्षानंतर तिने नवीन मोबाईल घेण्यासाठी जुना मोबाईल 35% तोटा सहन करून विकला. तर त्या मोबाईलची विक्री किंमत किती असेल?

 
 
 
 

7. जर 2m+(3m+13) = 103 तर m = ?

 
 
 
 

8. 104 चे शेकडा 25 म्हणजे किती?

 
 
 
 

9. 40 दिवसांत संपणारे काम 32 दिवसांत संपवायचे असेल तर मजुरांची संख्या किती पट करावी लागणार आहे?

 
 
 
 

10. सोडवा :
2.5 x 0.25 x 0.025

 
 
 
 

Question 1 of 10


Maths Practice Question Paper 10 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

56 thoughts on “Maths Practice Question Paper 10”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!