Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Maths Practice Question Paper 03 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 03

1. एका संख्येचा वर्ग हा 4 या संख्येचा चौथा घात आहे. तर त्या संख्येच्या निमपटीचे घनमुळ किती येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. 800 + 0.88 + 1.23 – 799.32 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. एका त्रिकोणाचे कोन 2:3:5 या प्रमाणात आहे. तर हा कोणत्या प्रकारचा त्रिकोण असायला हवा? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. एक डझन रंगखडू आणि 10 पेन्सिल ची मिळून 46 रू बिल होते. सदूने अर्धा डझन रंगखडू आणि 4 पेन्सिल घेतल्या आणि 22 रू दिले. तर एक डझन पेन्सिल ची किंमत किती रू असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. 1280 रुपयांची एक वस्तू 10% नफा घेऊन विकण्याऐवजी 5% तोटा सोसून विकण्यात आली. तर अशा एक डझन वस्तुमागे दुकानदाराला किती रुपयांच्या तोटा झाला असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. पहिल्या गटातील 12 संख्यांची सरासरी 14 आहे. आणि दुसऱ्या गटातील 6 संख्यांची सरासरी 8 आहे. तर दोन्ही गटातील संख्यांची मिळून सरासरी किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 18888 या अंकातील सर्व 8 अंकाच्या दर्शनी किमतीची बेरीज किती होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 45 लिटर द्रावणात 20% दूध आणि उरलेले पाणी आहे. त्या द्रावणात 5 लिटर पाणी टाकल्यास दुधाचे पाण्याशी प्रमाण काय होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. संजय आणि सचिन यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 4:5 आहे. आणखी 10 वर्षानंतर हे गुणोत्तर 6:7 होईल तर त्यांच्या वयात किती वर्षाचे अंतर असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. 11 च्या पुढे येणाऱ्या पाचव्या सम संख्येपेक्षा कोणती मूळ संख्या लहान असणार नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. 34 चे 1/17 + 70 चे 34% = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. 8000 रुपयांचे 8% दराने 8 वर्षाच्या कालावधीत होणारे सरळ व्याज किती असेल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 10 टाक्या भरण्यास एका नळाला 2 तास लागतात. जर टाक्यांची संख्या दीडपट केली तर त्या नळाला सर्व टाक्या भरण्यास आधीपेक्षा किती वेळ जास्त लागेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. 180 किमी अंतर 4 तासात पार करणाऱ्या एका गाडीचा वेग 33% ने वाढवला तर तिला तेच अंतर नव्या वेगाने पार करण्यास किती % वेळ कमी लागेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. शुभम एक काम 35 दिवसात करतो. तेच काम करण्यास यश 21 दिवस कमी घेतो. जर दोघांनी मिळून ते काम करायचे ठरवले तर काम किती दिवसात पूर्ण होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Maths Practice Question Paper 03 । गणित सराव प्रश्नपत्रिका 03”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!