Panchayat Raj Test 04 [ पंचायत राज टेस्ट 04 ]

Panchayat Raj Test 04 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. राज्यात ग्रामपोलीस अधिनियम कधीपासून लागू करण्यात आला आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. नगरपालिकेत जास्तीत जास्त किती सदस्य असू शकतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. जिल्हा परिषद सदस्य किती लोकसंख्येमागे निवडला जातो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे एकूण किती स्तर कार्यरत आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. कोतवाल हा …. श्रेणी कर्मचारी आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. पंचायत राज प्रणालीचा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र हे …. राज्य ठरले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव कोण असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. पोलीस अधीक्षकांची निवड …. मार्फत केली जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. पिकांची आणेवारी ठरवण्याचा अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्यास आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. पंचायत समितीतील शिपायाला रजा हवी असल्यास ती खालीलपैकी कोण मंजूर करेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. गाव पातळीवर गठित झालेल्या ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष खालीलपैकी कोण असतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण किती सदस्य असतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. एखाद्या गटातून जिल्हा परिषदेवर 1 सदस्य निवडून गेल्यास त्या गटात पंचायत समिती सदस्य किती निवडले जात असतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. नगराध्यक्ष आपला पदाचा राजीनामा कोणाकडे सादर करतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. नगरपंचायतीचे एकूण किती प्रभाग असतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!