Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 06 | पंचायत राज टेस्ट 06

1. पंचायत समितीची पहिली बैठक खालीलपैकी कोणता अधिकारी बोलावतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. नायब तहसीलदार हे पद …. द्वारे करण्यात आलेल्या निवडीतुन भरले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक कटक मंडळे आहेत? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कोणत्या कलमानुसार ग्रामपंचायतीचे विसर्जन करता येते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे सोपवतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यांच्यात समन्वय साधणारा दुवा म्हणजे …. होय [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. जिल्हा परिषदेचा आत्मा – ही ओळख खालीलपैकी कोणत्या समितीचे आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणजे काय ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. ग्रामपंचायत खालील पैकी कोणाद्वारे निवडली जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थासंबंधी कायदा … या वर्षी केला होता [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत पंचायत समिती पातळीवर कोणता अधिकारी कार्यरत असतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून …. हे जिल्ह्याचा कार्यभार वाहतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. गाव पातळीवर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देणे ही कोणत्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. नगर-आयुक्त हे … चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. वेगळा पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Panchayat Raj Test 06 | पंचायत राज टेस्ट 06”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!