Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 07 | पंचायत राज टेस्ट 07

1. गट विकास अधिकारी यांच्यावर राजकीय नियंत्रण खालील पैकी कोणाचे असते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या वयाचे … वर्षे पूर्ण केलेले असावे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणत्या पदाचा कार्यकाल हा पाच वर्षे इतका असतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रातील 34 वी जिल्हा परिषद खालीलपैकी कोणती आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. भारतात पहिल्यांदा महानगरपालिका …. या शहरामध्ये स्थापन करण्यात आली [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. जिल्हा परिषदेला जमीन महसुलाच्या …. इतकी रक्कम मिळते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. ग्रामपंचायतीच्या मतदार संघास …. असे म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणत्या वर्षात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम चे नाव बदलून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम असे करण्यात आले ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर …. महिन्यांच्या आत निवडणुकीचे आयोजन करावे लागते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. समाज कल्याण अधिकारी खालीलपैकी कोणत्या समितीचा सचिव असतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. पंचायत समिती उपसभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर खालीलपैकी कोणाचे पद रिक्त होणार नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. नगर परिषदेची स्थापना करण्यासाठी लोकसंख्येची मर्यादा …. पेक्षा अधिक असावी अशी आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 7500 पेक्षा जास्त गावची लोकसंख्या असेल तर ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या किती असते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


5 thoughts on “Panchayat Raj Test 07 | पंचायत राज टेस्ट 07”

  1. Poonam Durge

    2019 नवीन बदल सरपंच कार्यकाळ 2.5 वर्ष झालेला आहे…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!