Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 08 [ पंचायत राज टेस्ट 08 ]

Panchayat Raj Test 08 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. कोणत्याही सदस्याला लागोपाठ ….. वेळा जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष होता येत नाही [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. 1 पुर्णत: नागरी भागास जिल्हा परिषद असत नाही
2 महाराष्ट्रात 34 जिल्हा परिषद आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणते पद वर्ग 3 चे पद नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. पंचायत समिती ….. आणि …. यांच्यात दुवा म्हणून काम करते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नुसार वर्षभरात किती ग्रामसभा घेणे बंधनकारक होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. पंचायत समितीचे अनुदान खर्च करण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याची परवानगी लागते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. नगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखास ….. म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. कोतवालाची नेमणूक …. करतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. पंचायतराज हे कोणत्या नेत्याचे स्वप्न होते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. सरपंच समितीची स्थापना ….. ला मार्गदर्शन करण्यासाठी केलेली आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. पंचायत समितीच्या सभा बोलविण्याचा अधिकार कोणाचा आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. महाराष्ट्रात पंचायतराज पद्धती स्वीकारण्यासाठी कोणत्या समितीच्या शिफारसी महत्वाच्या ठरल्या आहेत? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख कोण असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे कोण आपला राजीनामा सादर करतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. नगरसेवक या पदाचा कार्यकाळ ….. वर्षे इतका आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


3 thoughts on “Panchayat Raj Test 08 [ पंचायत राज टेस्ट 08 ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!