Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 10 [ पंचायत राज टेस्ट 10 ]

Panchayat Raj Test 08 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. जिल्हा परिषदेचा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी …. द्वारे निवडले जातात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. नगरपाल हे पद फक्त कोणत्या शहरात अस्तित्वात आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. नगरपालिकेतील कमाल सदस्य संख्या किती असते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. महानगरपालिकेचा सचिव खालीलपैकी कोण असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. ग्रामसभेची कार्यकारी समिती म्हणून ….. ला ओळखले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा पितामह …. यांना म्हंटले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकास अंतिम मान्यता कोण देते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. केंद्र सरकारचा समुदाय विकास कार्यक्रम …. या वर्षापासून सुरू करण्यात आला. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. गटविकास अधिकारी हा … खात्याचा अधिकारी असतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी अशी शिफारस ….. या समितीने केली होती [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. सरपंच खालीलपैकी कोणत्या सभेचा/समितीचा अध्यक्ष असतो?
1. ग्रामपंचायत 2. तंटामुक्त समिती 3. ग्रामसभा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. 7/12 या उताऱ्याचा नेहमी उल्लेख होतो. हा दस्तऐवज खालीलपैकी कोणत्या कार्यालयात मिळेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. ग्रामसभा घेण्यासाठी किती लोक असावे हे एका ठराविक नियमाद्वारे ठरवले जाते – त्या ठराविक संख्येला ….. असे म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. सभापती हा …. – वाक्य पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. ……. जिल्हा परिषदेची एक सभा होणे गरजेचे असते. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15

5 thoughts on “Panchayat Raj Test 10 [ पंचायत राज टेस्ट 10 ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!