Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 11 [ पंचायत राज टेस्ट 11 ]

Panchayat Raj Test 08 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. ग्रुप ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी गावाची लोकसंख्या किती पेक्षा कमी असावी? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. पंचायत राज प्रणाली द्विस्तरीय असावी अशी शिफारस कोणत्या समितीने केली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. ग्रामपंचायतीचे कर वसूल करण्याची जबाबदारी खालीलपैकी कोणाची असते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. जिल्हा परिषदेची निवडणूक ….. प्रकारे होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. पंचायत समिती सदस्याला राजीनामा द्यायचा असेल तर त्यांनी कोणाकडे द्यावा? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. योग्य जोड्या जुळवा
अ) 1. जिल्हा 2. ग्राम 3. गट
ब) 1. पंचायत समिती 2. जिल्हा परिषद 3. ग्रामपंचायत [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. नगराध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा
1. सरपंच पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो
2. ग्रामपंचायतीची मुदत वाढल्यास हा कार्यकाळ देखील वाढतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या कार्याचा अहवाल कोणत्या अधिकाऱ्यास कळवायचा असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वेतन कोणाद्वारे अदा केले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. किती हजार लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदस्य निवडून दिला जातो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. पंचायत समितीचे सदस्यत्व कधी रद्द होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. नगरपालिका स्थापन करण्यासाठी किमान लोकसंख्येची अट किती आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणता कर ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. जिल्हा परिषदेची विशेष सभा घेण्यासाठी किती सदस्यांनी मागणी केली असली पाहिजे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3 thoughts on “Panchayat Raj Test 11 [ पंचायत राज टेस्ट 11 ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!