Police Bharti Exam 01

1. पूर्वी कधीही न ऐकलेले – शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द निवडा

 
 
 
 

2. मनुष्यप्राणी ऐकू शकेल अशा ध्वनीची वारंवारिता काय असते?

 
 
 
 

3. एका फोटोकडे बघून नेहा म्हणाली – मी ज्या स्त्रीची मुलगी आहे ती स्त्री या स्त्रीची मुलगी आहे. तर फोटोतील स्त्री नेहाच्या वडिलांची कोण असेल?

 
 
 
 

4. संधी सोडवा
मतैक्य

 
 
 
 

5. खालील विधाने नीट वाचून त्यांचा अर्थ लावा.
1) रजत सोमवारी येणार नाही
2) बुधवारी सोहम येणार नाही
3) अनिल फक्त रविवारी येणार आहे.
4) श्रेया रजतनंतर लगेच एक दिवस सुट्टी घेणार आहे.
तर कोणत्या दिवशी सर्वाधिक लोक हजर असणार आहे?

 
 
 
 

6. 80 आणि 96 या संख्यांचे मसावि आणि लसावि अनुक्रमे किती आहेत?

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग खालीलपैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

8. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल खालीलपैकी कोण होते?

 
 
 
 

9. 4/5 म्हणजे किती टक्के?

 
 
 
 

10. 0 4 8 16 24 36 48 ?
ही अंक श्रेणी पूर्ण करा

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणता विभक्तीचा प्रकार नाही?

 
 
 
 

12. राजू पुढे बघू नकोस
घरापुढे गटार नको
पुढची पायरी मोठी आहे
या तिन्ही वाक्यात पुढे हा शब्द 3 वेळा आला आहे. त्या शब्दाचे वाक्यातील कार्य क्रमाने निवडा

 
 
 
 

13. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ खालीलपैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

14. एका संख्येचे 67% हे 0.67 असतील तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

15. तालुकास्तरावर महसूल प्रशासनाचा कारभार बघणारा अधिकारी खालीलपैकी कोण असतो?

 
 
 
 

16. जसा संबंध POWER आणि QMXCS या अक्षरांमध्ये आहे तसा संबंध INDIA आणि कोणत्या अक्षरांमध्ये असेल?

 
 
 
 

17. सोडवा
0.025 x 0.004 = ?

 
 
 
 

18. सोडवा :

Police Bharti Exam 01

 
 
 
 

19. विरक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

20. A+B म्हणजे A हा B चा पती आहे. A-C म्हणजे A हे C चे वडील आहेत आणि A÷B म्हणजे A ही B ची बहिण आहे. तर खालील समीकरणाचा काय अर्थ होईल?
K+L M+N K-M

 
 
 
 

Question 1 of 20मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

36 thoughts on “Police Bharti Exam 01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!