Police Bharti Exam 129

1. दिलेल्या पर्यायातील कोणत्या नामाचे अनेकवचन ई कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

2. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( IMF ) चे मुख्यालय कोठे आहे ?

 
 
 
 

3. विधानार्थी वाक्याच्या शेवटी खालीलपैकी कोणते चिन्ह येते ?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. आई आणि मुलीच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 7:1 आहे. 8 वर्षाने हेच गुणोत्तर 3:1 होईल. तर आईचे 7 वर्षाने वय किती होईल?

 
 
 
 

6. 1) काल बुधवार होता
2)परवा शिक्षक दिन आहे
वरील दोन्ही विधानांवरून खालीलपैकी अचूक पर्याय कोणता ?

 
 
 
 

7. 350 चे 35% म्हणजे किती?

 
 
 
 

8. गटात न बसणारे पद निवडा.
A C F K O U

 
 
 
 

9. खालील पर्यायातून असा अपूर्णांक निवडा ज्याची 9/8 पट ही 2 पेक्षा 13/8 ने लहान असेल?

 
 
 
 

10. जर MINE = 13I14E तर CRIME = 318I13E तर NIGHT = ?

 
 
 
 

11. एका रांगेत दिपाली समोरून 5 वी आहे तर तिच्या मागे 8 व्या क्रमांकावर राजश्री आहे राजश्रीच्या मागे असणाऱ्या प्राचीचा समोरून क्रमांक कितवा ?

 
 
 
 

12. (र त र्व ग्र ह हि पू) या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दातील मधले अक्षर आणि (वा त अ नु दि) या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दातील मधले अक्षर घेतले असता कोणता शब्द तयार होतो?

 
 
 
 

13. कोळी या सजीवास किती पाय असतात ?

 
 
 
 

14. वेलिंग्टन खालीलपैकी कोणत्या देशाची राजधानी आहे?

 
 
 
 

15. एका चौरसाची बाजू 7.2 सेमी आहे तर त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

16 thoughts on “Police Bharti Exam 129”

      1. Sanket daunde

        एक अनुवादित आणि दुसरा माहीत नाही

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!