Police Bharti Exam 132

1. झेंडूची फुले हा कविता संग्रह कोणाचा आहे?

 
 
 
 

2. राज्यसभा सदस्यांचा कालावधी किती वर्षाचा असतो ?

 
 
 
 

3. क्रमाने येणारे पद कोणते ?
YW US QO MK ? EC

 
 
 
 

4. गोरखने 75000 रू ची बैलजोडी 3% दलाली देऊन विकत घेतली जर त्याने सोबत 73900 रू नेलेले असतील तर त्याला किती रुपये कमी पडतील?

 
 
 
 

5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा कार्यकाल किती असतो?

 
 
 
 

6. कंसातील शब्दाचे कोणते रूप सर्वाधिक योग्य आहे ते पर्यायातून निवडा.
(औरंगाबाद) पुण्याला पोहचण्यासाठी साधारण सात – आठ तास लागतील.

 
 
 
 

7. सत्यासत्य या सामासिक शब्दाचा प्रकार कोणता ?

 
 
 
 

8. जर इंग्रजीला हिंदी म्हटले हिंदीला गणित म्हटले गणिताला मराठी म्हटले मराठीला इंग्रजी म्हटले तर गुणाकार भागाकाराच्या क्रिया कोणत्या विषयात कराव्या लागतील ?

 
 
 
 

9. राधा पूर्वेकडे तोंड करून सरळ 10 मीटर चालत गेली व डावीकडे काटकोनात वळून 5 मीटर चालली परत डावीकडे वळून 13 मीटर चालत गेल्यास तिचे तोंड कोणत्या दिशेस असेल ?

 
 
 
 

10. 15 किलो कोळश्यात 23% माती आहे तर शुद्ध कोळश्याचे वजन किती असेल?

 
 
 
 

11. 12 तासात पूर्ण भरणारी टाकी 8 तासात किती भरेल?

 
 
 
 

12. भारतरत्न पुरस्काराची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली ?

 
 
 
 

13. सहसंबंध ओळखा.
रुपयांची : चवड : : ? : चळत

 
 
 
 

14. खाली दिलेली म्हण पर्यायातून योग्य शब्द निवडून पूर्ण करा.
चोराची ……… चोराला ठाऊक

 
 
 
 

15. 10 माणसे 20 दिवसात करणारे काम 25 माणसे किती दिवसात करतील?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

24 thoughts on “Police Bharti Exam 132”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!