Police Bharti Exam 144

1. 11 ते 25 मध्ये असलेल्या मुळ संख्यांची बेरीज आणि 31 ते 45 मध्ये असलेल्या मुळ संख्यांची बेरीज यातील फरक किती आहे ?

 
 
 
 

2. 1440 रू वर 7 महिन्यात 5% दराने किती रुपये व्याज मिळेल?

 
 
 
 

3. आज बुधवार आहे तर 18 दिवसांनी कोणता वार असेल ?

 
 
 
 

4. 50 वर्ष : सुवर्ण महोत्सव : : 60 वर्ष : ?

 
 
 
 

5. संस्कृतमधील उपसर्ग असणारे मराठी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

6. जर (a+b) हे (a-b) चे 200% आहे तर a हा b च्या किती टक्के असेल?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पर्यायातून एकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

8. विसंगत पर्याय निवडा.
a2 e10 i20 o30 u42

 
 
 
 

9. संत गाडगे बाबा यांचे संपूर्ण नाव काय होते?

 
 
 
 

10. एका शेतात काही गायी आणि गुराखी होते त्यांचे पाय मोजले तेव्हा 96 भरले आणि डोके मोजल्यास 30 भरतात तर गायी आणि गुराख्यांची अनुक्रमे संख्या किती ?

 
 
 
 

11. स्वामीनी घरातून बाहेर पडली तेव्हा तिचे तोंड पश्चिमेकडे होते सरळ 5 मीटर चालत गेली. उजवीकडे काटकोनात वळून 5 मीटर चालत गेली व परत उजवीकडे काटकोनात वळाली आणि 10 मीटर चालत गेली तर स्वामीनी घराच्या कोणत्या दिशेस असेल ?

 
 
 
 

12. गोपाळ कृष्ण गोखले हे खालीलपैकी कोणाचे राजकीय गुरू होते ?

 
 
 
 

13. P ही विषम संख्या आहे तिच्या नंतर लगेच येणारी विषम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

14. प्रियदर्शिनी : ? : : कायदे आझम : बॅ.जीना

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

12 thoughts on “Police Bharti Exam 144”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!