Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 147

1. 58.326 या संख्येतील 2 या अंकांची स्थानिक किंमत ही 5 या अंकाच्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे ?

 
 
 
 

2. 76 या संख्येच्या वर्गातून 38 या संख्येचा वर्ग वजा केला असता येणाऱ्या उत्तरातील अंकांची बेरीज करून येणाऱ्या संख्येचा वर्ग …….. असेल ?

 
 
 
 

3. यशवंताने आजीला वचन दिले – या वाक्यातील कर्ता आणि कर्म ओळखा.

 
 
 
 

4. कृष्णासारखा चतुर राजकारणी काळाची गरज आहे – अलंकार ओळखा.

 
 
 
 

5. पूर्ण रूप सांगा.
A.P.I.

 
 
 
 

6. जर 846 ही संख्या सांकेतिक भाषेत 723 अशी लिहिली जाते 469 ही संख्या 346 अशी लिहिली जाते तर 754 ही संख्या कशी लिहिली जाईल ?

 
 
 
 

7. जर 7+3 = 30
5+4 = 27
तर 6+5 = ?

 
 
 
 

8. शाबास! पुन्हा असेच पळ.
केवलप्रयोगी अव्ययाचा उपप्रकार ओळखा.

 
 
 
 

9. एका अपूर्णांकाचा अंश आणि छेद 2:3 प्रमाणात आहे. जर छेदातून 2 वजा केले आणि अंशात 1 मिळवला तर अपूर्णांकाचे संक्षिप्त रूप 1 येते. तर त्या अपूर्णांकाचा छेद किती असेल?

 
 
 
 

10. …. हे समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय आहे.

 
 
 
 

11. चुकीचे पद ओळखा.
By Dv Fu Kp Lo

 
 
 
 

12. राष्ट्रीय पोलीस स्मृती दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

13. महाराष्ट्रातील क्षेत्रानुसार प्रथम क्रमांकावर असणारे नदी खोरे दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. सीताफळाला केळी म्हटले.केळीला चिकू म्हटले. चिकुला पेरू म्हटले.पेरूला आंबा म्हटले. आंब्याला सफरचंद आणि सफरचंदाला डाळिंब म्हटले तर फळांचा राजा कोण ?

 
 
 
 

15. एका समलंब चौकोनाच्या समांतर बाजूंची बेरीज 36 सेमी आहे व त्याचे क्षेत्रफळ 162 चौ.से.मी असल्यास लंबांतर किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

16 thoughts on “Police Bharti Exam 147”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!