Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 156

1. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह सुचवा.
वासा

 
 
 
 

2. G हा S चा पती आहे S ही P ची आई आहे पण P ही व्यक्ती S चा मुलगा नाही D हा S चा भाऊ आहे तर D हा P चा कोण आहे ?

 
 
 
 

3. सगळे डोंगर चढून वरती गेले काका मात्र डोंगराच्या (पायथ्याशी) बसून राहिले. – दिलेल्या वाक्यातील
कंसातील शब्दास कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय आला आहे?

 
 
 
 

4. छत्रपती राजाराम महाराज यांची राजधानी खालीलपैकी कोठे होती?

 
 
 
 

5. मलबार किनारपट्टी खालीलपैकी कोण कोणत्या राज्यांना लागून आहे?

 
 
 
 

6. सुखदेवकडे जेवढे घोडे आहेत त्याच्या दुप्पट मोर आहेत त्या सर्वांचे एकूण पाय 288 आहे तर सुखदेवकडे एकूण घोडे किती ?

 
 
 
 

7. 32 74 38 68 44 62 50 ? ?

 
 
 
 

8. नामाच्या लिंग विचारासंबंधी चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. मोरचुद हा पदार्थ कोणत्या रासायनिक नावाने ओळखला जातो?

 
 
 
 

11. उगीच ऐट दाखवणे – या अर्थाचा वाक्प्रचार दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. आशा बेला काजल डॉली आणि इमली या पाच मैत्रिणी एका पाच मजली इमारतीमध्ये राहतात
बेलाच्या वरच्या मजल्यावर काजल तर खालच्या मजल्यावर आशा राहते काजल सर्वात वरच्या मजल्यावर राहत नाही डॉली तळमजल्यावर राहते तर सर्वात वरच्या मजल्यावर कोण राहत असेल?

 
 
 
 

13. सोडवा.
(-5.06) × (2.6) = ?

 
 
 
 

14. 45000 या संख्येशी जुळणारा पर्याय कोणता?

 
 
 
 

15. 64 96 आणि 144 या संख्यांचा म.सा.वि. किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

1 thought on “Police Bharti Exam 156”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!