Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 168

1. योग्य वाक्प्रचार निवडा

 
 
 
 

2. उदक या शब्दाचा समानार्थी शब्द खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

3. माऊली दक्षिणेकडे तोंड करुन उभा असताना 2 वेळा उजवीकडे काटकोनात वळाल्यास त्याचे तोंड कोणत्या दिशेस होईल ?

 
 
 
 

4. 7³ – √144 किती?

 
 
 
 

5. सीताफळला केळी म्हटले केळीला आंबा म्हटले आंब्याला संत्री म्हटले संत्रीला पेरू म्हटले तर फळांचा राजा कोणाला म्हणावे ?

 
 
 
 

6. आजी गौरवला गोष्ट सांगते – या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

7. 25 पैशांची 120 नाणी घेवून त्या रकमेत 5 रुपयांची किती नाणी येतील ?

 
 
 
 

8. 0.5 × 0.05 × 0.005=?

 
 
 
 

9. 11 से.मी.बाजू असलेल्या घनाचे एकूण पृष्ठफळ किती ?

 
 
 
 

10. आग्नेय : दक्षिण : : ईशान्य : ?

 
 
 
 

11. 9 36 81 144 ? 324

 
 
 
 

12. जमशेद जे इराणी यांचे नुकतेच निधन झाले. ते … म्हणून ओळखले जात असे. *

 
 
 
 

13. नकाशात नदीप्रणाली दाखवण्यासाठी ……… रंगाचा वापर करतात.

 
 
 
 

14. देवाचा – विभक्ती ओळखा

 
 
 
 

15. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे पोलीस संशोधन केंद्र (CPR) ……….. या शहरात आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

18 thoughts on “Police Bharti Exam 168”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!