Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 175

1. जर ABCDEFGH हे आठ लोक याच क्रमाने एका टेबलाभोवती घड्याळाच्या काट्याच्या विरूध्द दिशेने चर्चा करत बसले असतील व E हा दक्षिणेला बसला असेल तर B कोणत्या स्थानावर असेल ?

 
 
 
 

2. इस्लाम धर्मियांचा पवित्र धर्मग्रंथ कोणता आहे ?

 
 
 
 

3. पुस्तके टेबलावर ठेवलेली आहेत. – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. ग्रामसेवकाची नेमणूक कोण करतात ?

 
 
 
 

6. (3⁴ × 3⁵) ÷ (3² × 3⁷) ची किंमत किती?

 
 
 
 

7. 1 15 43 85 141 ?

 
 
 
 

8. 12 21 123 321 1234 4321 123ab ba321 – या मालिकेत खालीलपैकी कोणता अंक गट योग्य बसेल?

 
 
 
 

9. A:B:C = 1:2:3 आणि A+C = 24 तर A+B = ?

 
 
 
 

10. 86² – 44² = ?

 
 
 
 

11. संयुक्त वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या उपकरणाचा उपयोग सांगा.
मायक्रोमीटर

 
 
 
 

13. एक व्यक्ती ताशी 18 कि.मी. वेगाने घरापासून ऑफिसला सायकलवर जातो आणि ताशी 12 कि.मी वेगाने परत येतो तर त्याचा सरासरी वेग किती ?

 
 
 
 

14. एका रांगेत तुमचा क्रमांक डावीकडून सतरावा आणि उजवीकडून बारावा असल्यास त्या रांगेत एकूण व्यक्ती किती ?

 
 
 
 

15. अनिल या टोपण नावाने ओळखले जाणारे कवी कोण ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2023 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

4 thoughts on “Police Bharti Exam 175”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!