Police Bharti Exam 34

1. रांगेत जयश्रीचा दोन्हीं बाजूने नंबर 13 वा आहे तर रांगेत एकूण किती मुली असतील?

 
 
 
 

2. सारसरंजाम असणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ निवडा.

 
 
 
 

3. सध्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्य किती आहेत?

 
 
 
 

4. वनभोजन गायरान तोंडपाठ – ह्या शब्दातील समास ओळखा.

 
 
 
 

5. एक रिक्षा 3 सेकंदात 90 मी अंतर पार करते तर त्या रिक्षाचा ताशी वेग किती असेल ?

 
 
 
 

6. …. या वर्षाचा भारत सरकार कायदा भारतीय घटनात्मक विकासासाठी महत्त्वाचा होता

 
 
 
 

7. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ?
42 – [(3)⁰]³ = ?

 
 
 
 

8. 15 : 256 : : 18 : ?

 
 
 
 

9. दोन संख्यांचे गुणोत्तर 9 : 11 आहे प्रत्येक संख्येत 7 मिळवल्यानंतर त्या संख्यांचे गुणोत्तर 17 : 20 होते तर त्या संख्या शोधा.

 
 
 
 

10. शुध्द शब्दांचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. 26 च्या पुढील 12 वी विषम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

12. प्रवाशी भारतीय दिवस कधी साजरा करतात?

 
 
 
 

13. एका धावण्याच्या शर्यतीत C हा B च्या बरोबरीने पण D च्या मागे पळत होता A हा D च्या पुढे पळत होता तर या स्पर्धेत विजयी कोण होईल ?

 
 
 
 

14. अक्षरशत्रू ‘ या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

15. कोमलचे मामा नयनच्या वडिलांचे भाऊ आहे तर नयन ची आई कोमल ची कोण असेल ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

19 thoughts on “Police Bharti Exam 34”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!