Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 47

1. गटात न बसणारी संख्या ओळखा.
618 412 515 310 927

 
 
 
 

2. भारतरत्न पुरस्काराला सुरुवात केव्हापासून झाली ?

 
 
 
 

3. अनेकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

4. 8000 रू किमतीची वस्तू विशाल 10% नफा घेऊन विकासला विकतो. विकास ती वस्तू 10% तोटा सोसून आदर्शला विकतो. जर वस्तूच्या मूळ किमतीचा विचार केल्यास आदर्शला किती फायदा झाला?

 
 
 
 

5. पर्यायात दिलेल्या पैकी क्रिप्टोकरन्सी कोणती आहे ते निवडा.

 
 
 
 

6. 4 सेमी आणि 8 सेमी बाजू असणाऱ्या चौरसाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर किती असेल?

 
 
 
 

7. UNION ह्या शब्दापासून खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होणार नाही ?

 
 
 
 

8. पूर्ण रूप सांगा.
SEZ

 
 
 
 

9. 8 सेमी पाया आणि 3.5 सेमी उंची असणाऱ्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा

 
 
 
 

10. दिलेल्या शब्दांमधील सहसंबंध ओळखून योग्य पर्याय निवडा.
गुरे : कळप : : साधू : ?

 
 
 
 

11. 88000 रू सरळव्याज मिळावे म्हणून किती रुपये 10% दराने 4 वर्षांसाठी ठेवावे लागेल?

 
 
 
 

12. कोमल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

13. अंशाभ्यस्त शब्द ओळखा.

 
 
 
 

14. 12 वा 20 मि झालेले असताना तास काटा व मिनिट काटा यांच्यामध्ये किती अंशाचा कोन असेल ?

 
 
 
 

15. कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

20 thoughts on “Police Bharti Exam 47”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!