Police Bharti Exam 96

1. (m²)² = 81 तर m = ?

 
 
 
 

2. खालील वाक्यातील लक्षार्थ ओळखा.
ती प्लेट संपव.

 
 
 
 

3. ………….. हा अनुकरणवाचक शब्द आहे.

 
 
 
 

4. काल शनिवार होता तर आजपासून 16 दिवसांनी कोणता वार असेल ?

 
 
 
 

5. A हा B पेक्षा 20% जास्त आहे. C हा B पेक्षा 20% कमी आहे तर A:C = ?

 
 
 
 

6. खालील वाक्य अर्थपूर्ण होण्यासाठी योग्य विभक्ती प्रत्यय निवडा.
खूप दिवसानंतर आज पावसा ….. हजेरी लावली.

 
 
 
 

7. ऑस्कर पुरस्कार कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. रूपालीची आई माधुरीची मावशी आहे तर माधुरीचा भाऊ रूपालीच्या वडिलांना काय म्हणेल ?

 
 
 
 

9. पुढील संख्येचे वर्गमूळ काढा.
2025

 
 
 
 

10. माझ्याकडे 20 रुपये आहेत माझ्याकडे 5 रुपये कमी असते तर माझ्याकडील रुपये मनीषाकडील रुपयांच्या निमपट असते मनीषा आणि स्वाती कडील पैशाचे गुणोत्तर 1 : 2 आहे तर स्वातीकडे किती रुपये असतील?

 
 
 
 

11. अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

12. बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ………. मध्ये ………. हे वृत्तपत्र सुरू केले.

 
 
 
 

13. जर EMPTY = MTEPY तर BUNCH =?

 
 
 
 

14. एका वर्तुळाकार टेबलवर जेवणासाठी 6 मैत्रीणी बसल्या स्वरा राधाच्या डावीकडे तर अनिता आणि वैष्णवी एकमेकींच्या समोर बसल्या होत्या रिंकू स्वराच्या समोर आणि अनिताच्या उजवीकडे बसली तर योगिताच्या बरोबर समोर कोण असेल ?

 
 
 
 

15. राष्ट्रीय विज्ञान दिन केव्हा साजरा करण्यात येतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

28 thoughts on “Police Bharti Exam 96”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!