Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 139

1. एका वर्तुळाची त्रिज्या 3.5 सेमी आहे तर वर्तुळाचा परीघ किती असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. सूर्य ज्या मार्गातून जातो त्याचे …. भाग करून त्यांना नक्षत्र असे म्हणतात . [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 600 चे 30% चे 50% चे 10% = ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. जर B= 5; J =21 आणि T = 41 तर STOP=? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना …… महायुद्धाच्या समाप्ती नंतर आली आहे. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. आपला पोटचा गोळा घरी आलेला पाहून आईचा जीव ……. वाक्य प्रचाराचा योग्य पर्याय निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 7 मीटर लांबीची एक तार 35 समान तुकड्यांमध्ये कापली तर प्रत्येक तुकडा किती लांबीचा असेल ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. क्ष हे …… आहे. कोणता पर्याय अतिशय योग्य आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. मराठी नवकाव्याचे जनक कोणाला म्हणतात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 11 मुलांच्या रांगेत विशाल मागच्या बाजूने पाचवा आहे. जितेंद्र समोरून सहावा आहे. तर जितेंद्र चा पुढचा व्यक्ती आणि विशाल च्या पुढच्या व्यक्तीच्या मध्ये … असेल. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. लाला लजपतराय राय यांनी कोणत्या बँकेची स्थापना केलेली आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. मार्गारेट नोबल खालील पैकी कोणाच्या शिष्या होत्या ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. खालील पैकी कोणता शब्द अर्थाच्या दृष्टीने इतर शब्दांसारखा नाही ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. जर व्याजदर आणि मुदत समान असेल तर सरळव्याज हे मुदतीच्या 1/4 पट होते. तर मुदत किती वर्षे असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. गटात न बसणारे पद निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!