Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 139

1. 7 मीटर लांबीची एक तार 35 समान तुकड्यांमध्ये कापली तर प्रत्येक तुकडा किती लांबीचा असेल ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 11 मुलांच्या रांगेत विशाल मागच्या बाजूने पाचवा आहे. जितेंद्र समोरून सहावा आहे. तर जितेंद्र चा पुढचा व्यक्ती आणि विशाल च्या पुढच्या व्यक्तीच्या मध्ये … असेल. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. आपला पोटचा गोळा घरी आलेला पाहून आईचा जीव ……. वाक्य प्रचाराचा योग्य पर्याय निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. खालील पैकी कोणता शब्द अर्थाच्या दृष्टीने इतर शब्दांसारखा नाही ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. लाला लजपतराय राय यांनी कोणत्या बँकेची स्थापना केलेली आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. मार्गारेट नोबल खालील पैकी कोणाच्या शिष्या होत्या ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. गटात न बसणारे पद निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका वर्तुळाची त्रिज्या 3.5 सेमी आहे तर वर्तुळाचा परीघ किती असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 600 चे 30% चे 50% चे 10% = ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. जर B= 5; J =21 आणि T = 41 तर STOP=? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. जर व्याजदर आणि मुदत समान असेल तर सरळव्याज हे मुदतीच्या 1/4 पट होते. तर मुदत किती वर्षे असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. क्ष हे …… आहे. कोणता पर्याय अतिशय योग्य आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना …… महायुद्धाच्या समाप्ती नंतर आली आहे. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. मराठी नवकाव्याचे जनक कोणाला म्हणतात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. सूर्य ज्या मार्गातून जातो त्याचे …. भाग करून त्यांना नक्षत्र असे म्हणतात . [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!