Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 146

1. खालीलपैकी काय केंद्र सूचित येणार नाही? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. तुमच्या सर्व गोष्टी मला कोणत्याही शर्तीशिवाय मान्य आहे – याच अर्थाचे वाक्य निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. रामूने बादली आणली आणि झाडाला पाणी घातले. – आणि हा शब्द …. उभयान्वयी अव्यय आहे. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. महाराष्ट्राला कोणता समुद्र किनारा लाभला आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. अ व्यक्ती ब व्यक्तीला म्हणाला – तू माझा भाऊ आहे पण मी तुझा नाही. तर ब व्यक्तीच्या मामाची अ व्यक्ती कोण असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 3300 रुपयांचे अनुदान 3 पुरुष आणि 4 स्त्रियांना 1:2 प्रमाणात वाटायचे आहे. तर यात पुरुषांना एकूण किती रुपये मिळतील? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. प्रीतम सईच्या दुप्पट वेगाने काम करतो जर सई ते काम 6 दिवसात करत असेल तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एक खराब घड्याळ तासाला 15 सेकंद मागे पडते. परंतु घरातील नोकर काही तासानंतर 5 मिनिटे घड्याळ पुढे करून ही वेळ बरोबर करून घेतो. तर नोकराने किती वेळानंतर वेळ बरोबर करून घेतली असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. सोनोग्राफी मध्ये खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. ही मांजर खूपच सुंदर आहे. – या वाक्यात विशेषण कोणते आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. पाहुण्यांनी आपल्यासोबत मुलांना खेळायला महागडी खेळणी आणलेली होती. या वाक्याचा काळ कोणता आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. भारतीय राज्य घटनेनुसार खालील पैकी काय श्रेष्ठ आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. एक चतुर व्यापारी आठवडी बाजारात एका माचिस बॉक्स मध्ये 100 आगकड्याऐवजी 80 काड्या भरून विकतो. तर त्याला शेकडा नफा किती होत असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 3.78 + 0.378 + 37.8 + 378 या बेरजेच्या एकक स्थान चा अंक कोणता असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. लयबध्द मालिका पूर्ण करा – dem-sde-ps-empsdemp- [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!