नवीन टेस्ट

Police Bharti Question Paper 157

1. पाच मुलांमध्ये चंदू चे वय सर्वात कमी आहे. कुणाल पेक्षा फक्त एका व्यक्तीचे वय जास्त आहे. निखिल पेक्षा कमी वयाचे दोन मुले आहेत. लखन महेश पेक्षा मोठा आहे. तर खालील पैकी कोण महेश पेक्षा मोठा नाही? [ फ्री टेस्ट भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. तो मला सल्ला देऊ शकतो पण स्वतः मात्र करत नाही. स्वतः हे कोणते सर्वनाम आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. चॅडविक ने खालीलपैकी कशाचा शोध लावला? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. गेले आहे धन ज्याचा पासून असा तो ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. पाच मुलांमध्ये चंदू चे वय सर्वात कमी आहे. कुणाल पेक्षा फक्त एका व्यक्तीचे वय जास्त आहे. निखिल पेक्षा कमी वयाचे दोन मुले आहेत. लखन महेश पेक्षा मोठा आहे. तर सर्वात मोठा कोण? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. माझे नाव ऐकल्यावर मात्र तो तंद्रीतून लगेच ……….. – वाक्य पूर्ण करण्यास योग्य वाक्यप्रचार निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. मी एक संख्या मनात धरली आहे. तिच्यात एकदा 5 मिळवून 2 गुणले आणि मग त्यात 3 मिळवले असता उत्तर 25 मिळते. तर मी मनात धरलेली संख्या कोणती असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. घटक राज्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या कोण तयार करतात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. भारतातील पहिले हरित बंदर कोणते आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. प्राजूच्या जन्माच्या वेळी आई 27 वर्षाची होती. तर आणखी किती वर्षाने त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1:4 होईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 18 मुलांच्या वयाची बेरीज 225 आहे त्यात एका मुलाचे वय कमी करून 50 वर्षाच्या शिक्षकाचे वय मिळवले तर सरासरी 15 होते. तर ज्या मुलाचे वय कमी केले असेल त्याचे वय किती असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. मामा या शब्दाचे अनेक वचनी रूप काय होईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. रमेश कडे एकूण 155 रुपये आहे त्यापैकी 5 रू 10 रू आणि 50 रू यांच्या रकमेचे गुणोत्तर 3:8:20 आहे. तर रमेश कडे असणाऱ्या नोटांचे गुणोत्तर अनुक्रमे काय असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 3⁸ x 3⁹ x 3⁴ ÷ 9⁴ = 3 चा कितवा घात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. 1857 च्या उठावानंतर ……… राणीचा जाहीरनामा आला. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!