Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 166

1. कोणत्या संख्येला 13 ने भाग दिला असता भागाकार 9 पेक्षा लहान आणि बाकी 6 पेक्षा जास्त येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. पार्ट टाईम जॉब करणाऱ्या कामगाराला फुल टाईम जॉब करणाऱ्या कामगारा च्या पगाराच्या 1/8 च्या चारपट पगार मिळतो. जर फुल टाईम जॉब करणाऱ्या कामगाराला 12000 पगार असेल तर दुसऱ्याचा किती असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. सोयीसाठी भारताचे किती हवामान विभागात रूपांतर केले आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. शाहू महाराजांना एल एल डी ही पदवी कोणत्या विद्यापीठाने दिली? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एक वस्तू 600 रू विकल्यामूळे 100 रू फायदा होतो. जर ती वस्तू 100 रू कमी देऊन खरेदी केली असती तर शेकडा नफा किती झाला असता ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. गोडधोड हा ….. शब्द आहे. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. माझ्या इंग्रजी बोलण्याने बसलेल्या सर्व पाहुण्यांमध्ये चांगलेच …… पडले. वाक्यप्रचार लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता शब्द गरीब या शब्दाचा पर्यायी शब्द म्हणून वापरता येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. PTMQANRBOSLPTEQ या मालिकेतील मधले अक्षर त्याच्या उजव्या आणि डाव्या अश्या दोन्ही बाजूचे 3 रे आणि 6 वे अक्षर घेऊन बनणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दाचे शेवटचे अक्षर काय असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 3⁰ + 3³ + 3 – ? = 5²

 
 
 
 

11. तो आला मी चाललो. – या वाक्यात … [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. जर A=2 B=4 C=6 असेल तर 42188 म्हणजे काय?

 
 
 
 

13. घर : दरवाजा :: ईमेल : ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. आपण खाल्लेले अन्न …… मध्ये घुसळले जाते. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. संविधानाच्या सरनाम्यात कोणत्या न्यायाचा उल्लेख आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


1 thought on “Police Bharti Question Paper 166”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!