Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 170

1. शुद्ध पाण्याचा सामू (पीएच) किती असतो? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. खिलाफत चळवळ का सुरू करण्यात आली होती? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. उत्तरेकडील पश्चिम मैदानी प्रदेशात मे – जून महिन्याच्या दरम्यान जे उष्ण आणि कोरडे वारे वाहतात त्यांना …. म्हणतात [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सोडवा : 76767 – ( 6767 – 4343 ) + 3232 = ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. ? च्या जागी काय येईल? 17, 21, 18, 20, 19, ?, 20, 18, 21, 17  [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. माकडाला 20 फुटांचे झाड चढायचे आहे पण त्याने एक उडी मारली की त्याला पुढची उडी मारण्यापूर्वी 1 फूट खाली यावे लागते. जर एका उडीत तो 5 फूट उंच जात असेल तर त्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्याला किती उड्या माराव्या लागतील? [https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता शब्द अशुद्ध लिहिला आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. आजोबांचे वय नातवाच्या वयाच्या 7 पट आहे. 6 वर्षापूर्वी ते 16 पट होते तर नातूचे आजचे वय किती? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता वर्ण उष्म नाही? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. जर RAMRAJYA = 18a1318a1025a तर AHMEDNAGAR =? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 400 gm द्रावणात साखर आणि पाण्याचे प्रमाण 3:1 आहे. या द्रावणात आणखी किती पाणी टाकावे म्हणजे हे प्रमाण 1:1 होईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. क्रूर जंगली प्राणी गुहेतून बाहेर आले – गुहेतून शब्दाची विभक्ती ओळखा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. 60 चे 40% + 40 चे 60% = ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. भाऊसाहेब सभेत बोलताना खूप प्रेमाने बोलले पण जेव्हा भिवा त्यांच्या घरी रोज कामाला जायला लागला तेव्हा त्याला कळाले …… [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. संसद शासन पद्धती ही …… देशाने जगाला दिलेली देणगी म्हणता येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!