Police Bharti Question Paper 215

1. आजोबा पुस्तक वाचतात. – या वाक्यात कर्माची विभक्ती कायआहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका संख्येच्या 56% आणि 1/5 यांच्यात फरक 180 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. बँकेत जाऊन नवीन खाते उघड. – हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. 16 : 4864 :: 19 : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. लोह पोलाद उद्योगांचे व्यवस्थापन ….. द्वारे केले जाते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. [9×4 ] S [3×8]  P [5×3] = 4 तर S P  च्या जागी अनुक्रमे कोणते चिन्ह येऊ शकेल? जर गणिती क्रिया करण्याचा क्रम डावीकडून उजवीकडे असेल. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. खडाजंगी – या अलंकारिक शब्दाचा काय अर्थ होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. न्यायालयीन खटल्यात राज्य सरकारची बाजू ….. मांडतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 11,20, 33, 51, 75, ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 9000 रुपये रकमेवर चक्रवाढ पद्धतीने 2 वर्षात दहा टक्के व्याज दराने किती व्याज होईल?

 
 
 
 

11. रात्री पैंजणांची …… ऐकून त्याची झोप उडाली. – योग्य ध्वनीदर्शक शब्द निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका कंपनीत 10 मिनिटात एक कामगार 6 पिशव्यांना चैन बसवतो. जर दोन तासात 648 पिशव्यांना चैन बसवली जाते. तर ह्या दोन तासात किती कामगारांनी काम केले असले पाहिजे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. कोणता ग्रह सूर्याच्या अगदी जवळ आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 6172483946536728 या अंक मालिकेत किती संख्या अशा आहेत ज्यांच्या मागे विषम संख्या आहे आणि पुढे सम संख्या आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. भारताचा शेजारी नेपाळ या देशाचे चलन कोणते आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!