Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 215 [ Updated ]

1. 9000 रुपये रकमेवर चक्रवाढ पद्धतीने 2 वर्षात दहा टक्के व्याज दराने किती व्याज होईल?

 
 
 
 

2. भारताचा शेजारी नेपाळ या देशाचे चलन कोणते आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. कोणता ग्रह सूर्याच्या अगदी जवळ आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. प्रतिक आणि आई यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 1:5 आहे. त्याच्या जन्माच्या वेळी आईचे वय 28 वर्षे होते. तर आज प्रतिक किती वर्षांचा असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. एका कंपनीत 10 मिनिटात एक कामगार 6 पिशव्यांना चैन बसवतो. जर दोन तासात 648 पिशव्यांना चैन बसवली जाते. तर ह्या दोन तासात किती कामगारांनी काम केले असले पाहिजे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. एका संख्येच्या 56% आणि 1/5 यांच्यात फरक 180 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 16 : 4864 :: 19 : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. वेगळा पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. रात्री पैंजणांची …… ऐकून त्याची झोप उडाली. – योग्य ध्वनीदर्शक शब्द निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. आजोबा पुस्तक वाचतात. – या वाक्यात कर्माची विभक्ती कायआहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 324 256 196 144 100 64 ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. जर A = 1 B = 3 C = 5 D = 7 तर Top हा शब्द कसा लिहाल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 11,20, 33, 51, 75, ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. लोह पोलाद उद्योगांचे व्यवस्थापन ….. द्वारे केले जाते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. खडाजंगी – या अलंकारिक शब्दाचा काय अर्थ होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. [9×4 ] S [3×8]  P [5×3] = 4 तर S P  च्या जागी अनुक्रमे कोणते चिन्ह येऊ शकेल? जर गणिती क्रिया करण्याचा क्रम डावीकडून उजवीकडे असेल. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. बँकेत जाऊन नवीन खाते उघड. – हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. टोकोफेरॉल हे कोणत्या जीवनसत्त्वाचे शास्त्रीय नाव आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

19. न्यायालयीन खटल्यात राज्य सरकारची बाजू ….. मांडतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. 6172483946536728 या अंक मालिकेत किती संख्या अशा आहेत ज्यांच्या मागे विषम संख्या आहे आणि पुढे सम संख्या आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!