Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 226 [ Updated ]

1. प्रत्येक या शब्दाची संधी सोडवा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. जगातील सर्वात जास्त हिऱ्याचे उत्पादन …. या देशात होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 45©5 = 18
63©7 = 18
108©12 = 18
तर 18©? = 18 [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. free-police-bharti-practice-test ही आकृती कोणता पर्याय दाखवेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. मण्यांच्या सहाय्याने एक चौरस तयार करायचा आहे. प्रत्येक बाजूवर समान अंतरावर चार मणी असले पाहिजे तर एकूण किती मणी लागतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. दोन अंकापासून एक दोन अंकी संख्या तयार केली आणि अंकांची अदलाबदल करून नवीन तयार झालेली संख्या आधीच्या संख्येपेक्षा 18 ने जास्त असल्याचे लक्षात आले तर आधीची संख्या कोणती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 2 सेमी आणि 3 सेमी बाजू असणाऱ्या दोन घनांचे एकत्रित घनफळ किती घन सेमी असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. प्रामाणिक कामगार कोणत्या मालकाला नको आहे? प्रामाणिक हा शब्द ….. आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. BC : FI :: DE : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. भारताच्या हवामान खात्याचे मुख्यालय कोठे आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 25% साखर असणाऱ्या 2 लिटर द्रावणात आणखी 20% साखर असणारे 3 लिटर द्रावण ओतले तर आता एकूण द्रावणात साखर किती % असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. वचनानुसार बदलणारे सर्वनाम खालील पैकी कोणते नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. माझी जबाबदारी मला तुम्ही नका शिकवू – या वाक्यात माझी शब्दाची विभक्ती कोणती आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एखादे द्रावण सामू मापन श्रेणी ( pH Scale ) मध्ये 0 ते 7 दरम्यान सामू दाखवत असेल तर ते द्रावण ….असते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. 123 : 9 :: 234 : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

17. पाच वर्षांपूर्वी प्रिया आणि सुप्रिया यांच्या वयाची सरासरी 20 होती. जर सुप्रिया प्रिया पेक्षा 10 वर्षांनी मोठी असेल तर त्यांचे आजचे वय किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. सोडवा 3³ x 9³ x 1³ ÷ 3⁶ = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. 500 रू आणि 1000 रू या नोटा चलनात ….. या वर्षी बाद करण्यात आल्या. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. क + ? = कृ [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


1 thought on “Police Bharti Question Paper 226 [ Updated ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!