Police Bharti Question Paper 234

1. कलम 370 बरोबर आणखी एक कलम रद्द करण्यात आले ते कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. सोडवा.  Free-mock-test-for-police-bharti-2 [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. अनिता आणि बबिता यांच्या वयाची सरासरी 10 आहे. बबीता आणि कल्पना यांच्या वयाची सरासरी 13 आहे. अनिता आणि कल्पना यांच्या वयाची सरासरी 14 आहे. तर कल्पना चे वय किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सहर्ष स्वागत – यामध्ये कोणता शब्द बहुव्रीही समासाचे उदाहरण आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. धारवाडी काटा म्हणजे काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. शाहू महाराजांना राजश्री ही पदवी खालीलपैकी कोणी दिली ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. अत्याचार विरोधी कायदा ( atrocity law ) ….. यावर्षी केंद्र सरकारने संमत केला. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. Free-mock-test-for-police-bharti-4प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एका कारखान्यात 96 सूटकेस बनवण्यात आल्या. त्यापैकी 13/8 सुटकेस क्वालिटी चेक मध्ये पास झाल्या. आणि त्यामध्ये 1/12 सुटकेस एक्सपोर्ट करण्यायोग्य होत्या. तर एक्सपोर्ट करण्यायोग्य सुटकेसची संख्या किती? [ https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. मुरलेला पहिलवान पडला तरी पटकन उठतो. – क्रिया विशेषण ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 50° माप असणाऱ्या कोनाच्या कोटीकोनाचे माप किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका सांकेतिक भाषेत ENTRIES हा शब्द NEEIRTS असा लिहितात तर ABILITY हा शब्द कसा लिहाल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. पोलाद निर्मितीत खालीलपैकी काय वापरतात? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. ANO, BON, CNO, DON, ENO, ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. चिंटू म्हणाला :  “बापरे? हे जहाज खूप मोठे आहे.” या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह चुकीचे आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Maharashtra Police Bharti 2020 साठी अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे असावे हे बघण्यासाठी Google मध्ये StudyWadi

( स्टडीवाडी ) सर्च करा आणि हे जबरदस्त वेळापत्रक बघा

Police Bharti Time Table
तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!