Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 235 [ Updated ]

1. you are here म्हणजे 281
285 म्हणजे you are there
तर कोणता संकेत योग्य नाही ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. स्थाननिश्चिती वापरल्या जाणाऱ्या GPS चा अर्थ काय होतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. किंमत या शब्दाचे सामान्य रूप काय होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. रघुवीर ने एक वापरलेली बजाज ची गाडी 35700 रू घ्यायचे ठरवले. या व्यवहारात त्याला 10% रक्कम विम्यासाठी आणि 2% रक्कम दलाली म्हणून द्यायची होती. तर ती गाडी त्याला किती रुपयांना मिळेल? [ https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. आले हे …… आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. X म्हणजे × ,  T म्हणजे + ,  B म्हणजे ÷  तर (25 X 5 T 4) B 3 T 7 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. दप्तरी दाखल होणे या वाक् प्रचाराचा काय अर्थ होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. संख्या मालिका पूर्ण करा 12, 36, 90, 180 ,270, ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 1/3 चे 1/4% म्हणजे किती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. पर्जन्य विभागाचा विचार करता महाराष्ट्र …… पर्जन्य प्रदेशात येतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 2040 चे 3/17% = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. मराठा साम्राज्य आणि इंग्रज यांच्यात एकूण किती युद्ध झाले? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. वडील व मुलगा यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7:3 आहे आणखी पंधरा वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5:3 होईल तर त्यांच्या आजच्या वयाची बेरीज किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 17.5 x 8 + ? = 20² + 100 तर ? ची किंमत किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. you are here म्हणजे 281
285 म्हणजे you are there
तर here and there म्हणजे काय? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

16. विशेषण हे ….. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. जाधवांचा विशाल पायलट आहे – या वाक्यात….. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. एका वर्तुळाची त्रिज्या 8 सेमी आहे तर त्या वर्तुळाच्या सर्वात लांब जीवाची लांबी किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. संमतीसाठी आलेल्या विधेयकावर कोणतीही कृती न करणे हा राष्ट्रपतींचा ….. आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. विशेषण आणि प्रकाराची चुकीची जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!