Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 256

1. अल्पप्राण व्यंजन ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 2011 च्या जनगणने नुसार सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या असणारे राज्य कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. अशोक आपल्या कार ने 624 किमी अंतर 52 किमी प्रति तास वेगाने पार करतो. तितकेच अंतर अलोक एक तास जास्त घेत पार करतो तर अशोकच्या कार चा वेग अलोकच्या कार च्या वेगापेक्षा किती ने जास्त असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सुबोधला 58% गुण मिळाले. त्यात गणित आणि विज्ञान या प्रत्येकी 150 गुणांच्या पेपर मध्ये अनुक्रमे 80 आणि 90 गुण मिळाले तर इंग्रजी आणि मराठी या प्रत्येकी 100 पेपर मध्ये अनुक्रमे 45 आणि M गुण मिळाले तर M ची किंमत किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. 3/13,  3/8,  3/11,  आणि 3/5 यांच्यातील सर्वात मोठ्या आणि लहान अपूर्णांक यांची बेरीज किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 443986721 ही संख्येतील अंक चढत्या क्रमाने लिहिल्यास असे किती अंक मिळतील ज्यांची जागा आहे तीच असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. क्रमाने येणाऱ्या चार सम संख्यांची सरासरी 21 आहे तर त्यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या संख्येचा गुणाकार हा त्यांच्या सरासरीच्या वर्गापेक्षा किती ने कमी असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. sle, rmd, qnc, pob , ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. मराठवाडा मुक्तीदिन खालील पैकी कोणता आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. राजकुमार आला आणि त्याने सेवकाला बोलावले – द्वितीया विभक्तीचे प्रत्यय लागलेले शब्द ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. विधान : 1) सर्व चौकोन त्रिकोण आहे 2) एकही त्रिकोण आयात नाही 3) काही त्रिकोण चौकोन नाही. योग्य अनुमान शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. कोणत्या नदीला आंतरराष्ट्रीय नदी म्हणून ओळखले जाते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. नोकरीसाठी पुन्हा अशी संधी मिळणार नाही म्हणून यावेळी मी चांगला …… आहे – वाक्य प्रचार निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. आर्यभट्ट या भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण कोणत्या देशाच्या मदतीने झाले होते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. अगं ! …… वाक्याचा समोर येणारा भाग निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 256”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!