Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 260

1. चुकीचे पद ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 2020 या वर्षात आपण महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा …. महोत्सव साजरा केला. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 44224_442243_4224344_24_ लयबद्ध मालिका पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असणारे मुक्त विद्यापीठ हे भारतातील पहिले मुक्त विद्यापीठ आहे. हे विद्यापीठ …. इथे आहे.[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. 8 लिटर द्रावण असणाऱ्या कॅन मध्ये आम्लाचे प्रमाण 32% आहे. या द्रावणात आणखी 2 लिटर पाणी टाकल्यानंतर कॅन मध्ये असणारे आम्लाचे प्रमाण …… होईल. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. भागीचे …. किवणाने मेले – म्हण पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. A चे 10% हे B चे 1/8 आहे तर B चे A शी असणारे गुणोत्तर किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात विशेष नाम वापरलेले नाही ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. गांधी जयंतीच्या दुसऱ्या दिवशीचा वार आणि शिक्षकदिन एकाच वारी होते. म्हणजे तो दिवस आणि शिक्षक दिन या  दोन तारखेत एकूण किती दिवस असले पाहिजे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 11 D आणि 44 या तीन संख्या प्रमाणात असण्यासाठी D ची किंमत काय असली पाहिजे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. मामा आणि भाचा यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 2:1 आहे. 2 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाची बेरीज 56 वर्षे होती. तर त्यांचे आजचे वये शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. लोकायुक्त ची निवड खालीलपैकी कोण करतात ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. माझ्यामुळे तुला ओळखतात सर्व ! मुळे हे कोणते अव्यय आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. संत गजानन महाराज मंदिर शेगाव हे कोणत्या जिल्ह्यात आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. आता पेनाने लिहिले किंवा पेन्सिलने गणिताचे उत्तर तर तेच राहणार ना? – पेन्सिलने शब्दाचा कारकार्थ काय आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


2 thoughts on “Police Bharti Question Paper 260”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!