Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 265

1. आपण माझे मित्र म्हणून इथे आलात म्हणून मी आपणहून आपली सर्व व्यवस्था बघेल. – या वाक्याचा विचार करता कोणता पर्याय योग्य माहिती सांगतो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. बाबासाहेब 15000 रू चा टीव्ही घेण्यासाठी गेले असता त्यांना छापील किमतीवर 10% सूट दिली जाणार होती मात्र त्यानंतर त्या किमतीवर 2% वाहतूक खर्च आकारणार होता. जर बाबासाहेब यांनी 16000 रू आणले असतील तर व्यवहार पूर्ण झाल्यावर त्यांच्याकडे किती रू उरतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. जर VISION हा शब्द TJQJMO असा लिहिला आणि FATHER हा शब्द DBRICS असा लिहिला तर NUMBER हा शब्द कसा लिहिता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एका बोटीचा वेग 12kmph आहे तर प्रवाहाचा वेग 2kmph आहे. तर प्रवाहाच्या दिशेने निघालेल्या बोटीला 84 किमी अंतर जाण्यास किती वेळ लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. बालकांचे खटले …. न्यायालयात चालवले जातात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 1883 साली आलेले इलबर्ट बिल कशा संदर्भात होते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका सांकेतिक भाषेत लिहिलेले वाक्य या प्रमाणे आहेत – ‘please get up’ = QHV,  ‘stand up boy’ = TVC,  ‘get the boy here’ = HUCI तर ‘please stand up here’ कसे लिहिता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. पद्य रचनेत वृत्तामध्ये दीर्घ अक्षराच्या मात्रा … मानतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. एका सांकेतिक भाषेत लिहिलेले वाक्य या प्रमाणे आहेत – ‘please get up’ = QHV ,  ‘stand up boy’ = TVC , ‘get the boy here’ = HUCI तर here या शब्दासाठी I हा संकेत नसेल तर दुसरा संकेत काय असू शकतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. जर A:B = 7:9 आणि C:B = 13:11 असेल तर AB:CB = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. रोगजंतूशी लढणारे अँटीबॉडीज हे एक प्रकारचे …. असतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. एखादी गोष्ट न समजण्यासारखी असेल तर तिला …. म्हणता येईल – [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. एका दुकानदाराने वस्तूची किंमत 32% वाढवली पण यामुळे त्याची विक्री 20% कमी झाली तर या व्यवहारात दुकानदाराला ….. होईल. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. महानगरपालिकेत महिला प्रतिनिधींसाठी …. % जागा आरक्षित असतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!