Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 270

1. 3/8 मध्ये 21 वेळा 1/8 मिळवले असता येणारे उत्तर 3/8 पेक्षा किती ने जास्त असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 3 जानेवारी 2020 रोजी कोणता वार असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. कलम 19 मध्ये नागरिकांना प्रधान करण्यात आलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याची संख्या …. होती ती आता सहा आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. AC, CA, BE, EB, CG, GC, DI, ID, EK, KE, FM, MF, ?, ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. भौगोलिक दृष्ट्या छोटा नागपूर पठार याचा समावेश ….. मध्ये केला जातो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. एका घनाची बाजू 12 सेमी आहे. तर त्या घनाचे पृष्ठफळ किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. बोटीचा वेग 40 kmph आहे तर प्रवाहाचा वेग 8 kmph आहे. तर प्रवाहाच्या दिशेने 96 km आणि विरुद्ध दिशेने 64 km जाण्यास एकूण किती वेळ लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. गवताचा …. डोक्यावर घेऊन सुमीने डाव्या हातात मेथीची …. घेतली. योग्य शब्द निवडा  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. खालीलपैकी सदिश राशी ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. जर 25*15 = 75 आणि 16*24 = 48 तर 14*18 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली वासुदेव बळवंत फडके यांना एडन तुरुंगात पाठवण्यात आले. हे तुरुंग …. इथे आहे

 
 
 
 

12. A ने एक वस्तू 250 रू ला घेतली. A ने 20% नफा घेऊन ती वस्तू B ला विकली. B ने 30% नफा घेऊन ती वस्तू C ला विकली. जर दुकानदाराने वस्तू A ला विकताना 25% नफा कमावला असेल तर दुकानदाराने ती वस्तू थेट C ला विकली असती तर किती नफा कमावला असता ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. अतिशहाण्याला समजावून सांगण्यात वेळ घालवू नये – या वाक्यातील अतिशहाणा हे …. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. हे सर्व माझे मित्रच आहेत – अर्थ न बदलता नकारार्थी वाक्यात रूपांतर करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. समापन कर्मणी प्रयोगाचे उदाहरण ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!