Police Bharti Question Paper 279

1. सातत्याने होत असणाऱ्या वादळामुळे …. ग्रहाला वादळी ग्रह असे देखील म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. भारताची दक्षिण – उत्तर लांबी किती आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. ( x² + 9x + 28) ला (x+4) ने भाग दिल्यास बाकी किती उरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. एका सांकेतिक भाषेत लिहिलेले वाक्य अभ्यासा आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या – (1) follow me : 8 15, (2) don’t disturb me : 15 6 9, (3) follow my steps : 4 12 8, (4) me and my : 12 16 15 तर पुढील वाक्य कसे लिहाल ? don’t follow and disturb me [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. क्रियापदाच्या ज्या प्रकारातून होकार दर्शवला जातो त्या प्रकाराला …… क्रियापद म्हणतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. केंद्रशासित प्रदेशाचा राज्य कारभार …… द्वारा चालवला जातो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. भ्राता हा शब्द संस्कृत भाषेतून मराठी भाषेत …. या स्वरूपात आला आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी …. यांना शुद्ध करून पुन्हा हिंदू धर्मात घेतले [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. आप्पांना समजले होते की त्याने पाठवलेले ते गुलाब तिच्यासाठीच होते पण ती किती वेळ ……. हे त्यांना पाहायचे होते – योग्य वाक् प्रचार निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. NE : G×J :: CO : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. 1 पुरुष किंवा 2 स्त्रिया किंवा 3 मुले एक काम 48 दिवसात पूर्ण करतात. तर तेच काम 2 पुरुष 6 स्त्रिया आणि 9 मुले मिळून किती दिवसात पूर्ण करतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. नास्तिक – या शब्दाचा समास ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. 3/8 आणि 9/16 यांचा लसावि आणि या दोन अपूर्णांकात लहान अपूर्णांक यांची बेरीज किती ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. एका सांकेतिक भाषेत लिहिलेले वाक्य अभ्यासा आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या – (1) follow me : 8 15, (2) don’t disturb me : 15 6 9, (3) follow my steps : 4 12 8, (4) me and my : 12 16 15 तर and या शब्दासाठी वापरलेला संकेत कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. A सेमी लांबी आणि 5 सेमी रुंदी असणाऱ्या 25 आयातांचे एकत्रित क्षेत्रफळ 1000 सेमी वर्ग आहे. तर एका आयाताची लांबी किती सेमी असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!