Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 285

1. वेणीफणी – या सामासिक शब्दाचा विचार केला असता त्याचा अर्थ काय होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. चुकीची जोडी ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. WATER हा शब्द XBSDRअसा लिहिला आणि DRINK हा शब्द ESHMK असा लिहिला तर TRACK हा शब्द कसा लिहिता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. LB : PE :: OF : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणती मृदा नापीक आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. एका आयाताची लांबी 9 सेमी तर रुंदी 8 सेमी आहे. जर लांबी आणि रुंदी एक सेमी ने कमी केल्यास क्षेत्रफळ किती चौ से मी ने कमी होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. जर x ही धनसंख्या असेल आणि x²-4 = 0 असेल तर x³+x²+x+12 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. कोणत्या मोठ्यात मोठ्या संख्येने 99 आणि 127 ला भाग दिल्यास बाकी 3 उरते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. Police bharti Free Test 285  ? च्या जागी काय येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. सूर्यमाले बाहेरील ग्रहातील अंतर …. या एककात मोजले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. बाजार हा मूळ …. शब्द आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. दोन नळ अनुक्रमे टाकी 7 आणि 6 तासात भरतात. परंतु तळाशी असणाऱ्या छिद्रामुळे संपूर्ण भरलेली टाकी 14 तासात रिकामी होते. जर दोन्ही नळ सोबत चालू केले आणि छिद्रातून पाणी वाया जात असेल तर टाकी किती वेळात भरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. दबा धरून बसलेला मनुष्य ….. असतो – वाक् प्रचाराचा अर्थ लक्षात घेऊन पर्याय निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणी वृत्तपत्रांवर बंधने आणले नाहीत ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. संविधानाचा सरनामा …. यांनी लिहिलेला होता [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!