Police Bharti Question Paper 288

1. 28.02.2012 ला रात्री 11.58 ला एका उपग्रहाच्या लाँच प्रोग्रॅम साठी 24 तास 13 मिनिटांचे काउन्ट डाऊन सुरू झाले. तर तो उपग्रह किती तारखेला किती वाजता लाँच होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. भाषिक तत्त्वावर स्थापन झालेले भारतातील पहिले राज्य कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. A, B, B, F, D, I, G, K, K, ?  पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. नर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते ? – 1) नारी 2) स्त्री 3) मादी 4) वानर [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी – हा प्रसिद्ध पुतळा … या देशात आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. शेतीचे वाद झाल्यापासून सूर्यकांत आठवड्याला कोर्टात जात होते – प्रयोग ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. खालीलपैकी नैसर्गिक अपमार्जक कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. जर खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांचे गुणोत्तर 6:7 असेल तर नफ्याची टक्केवारी किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय असणारे संयुक्त वाक्य ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 76 : 52 :: 78 : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सकाळी 7.00 वाजता एक बोट 4kmph या वेगाने प्रवाहाच्या दिशेने निघाली. प्रवाहाचा वेग 1kmph इतका आहे. तर प्रवाहाच्या दिशेने 20km आणि विरुद्ध दिशेने 18km प्रवास त्या बोटीचा किती वाजता पूर्ण होइल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. भारतीय राज्यघटनेत गणराज्य हा शब्द आपण नेहमी ऐकतो. या गणराज्याचा सर्वोच्च शासक कोण असतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. दरोडेखोरांची …. गावात दाखल झाली. – योग्य समूहदर्शक शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. एक 40×40 फूट माप असणारा प्लॉट श्रीयुत ठोकळ विकत घेत आहे. त्या प्लॉट च्या बरोबर मधून 2 फूट रुंदीचा रस्ता उत्तर – दक्षिण जातो. जर प्लॉट चा प्रति चौरस फूट भाव 1800 रू असेल तर श्रीयुत ठोकळ यांना रस्ता सोडून उरलेल्या जागेसाठी किती पैसे द्यावे लागतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. अपूर्णांकाचा योग्य क्रम ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!