Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 289

1. एका संख्येत तिचे  1/4 मिळवले असता जे उत्तर येते त्याला 5 ने भाग दिल्यास त्या संख्येचे वर्गमूळ मिळते तर ती संख्या कोणती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. भारतीय कामगार चळवळीचे जनक ….. यांना म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 344, 215, 126, ?, 28, 7, 2  – गाळलेले पद शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सायक – या शब्दाचा अर्थ काय होतो ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. इंधन म्हणून वापरला जाणारे CNG चे विस्तारित रूप काय आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. दुसऱ्यांना सांगण्यापूर्वी स्वतः आचरणात आणावे – स्वतः हे …. सर्वनाम आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. अक्षय आपल्या मासिक वेतनाच्या 10% प्रत्येक महिन्यात बचत करतो. पहिल्या महिन्यात त्याचा पगार 10000 रू आहे. प्रत्येक महिन्याला त्याचा पगार 1000 रू ने वाढत जातो तर वर्षाअखेरीस त्याची बचत किती रू झालेली असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता पर्याय हार्डवेअर दर्शवत नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. दसादशे किती दराने एका रकमेचे सरळ व्याज 4 वर्षात मुद्दलीच्या निमपट होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. संकेत उत्तर दिशेला उजवा हात येईल असा उभा आहे. शरद पूर्वेला उजवा हात येईल असा उभा आहे. तर संकेत आणि शरद यामध्ये कोणाचे तोंड उत्तरेकडे असेल ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. (11×9)(9+11) ÷ [(9×11)(10²)] = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची समाधी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. विसंगत घटक ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. या कठीण प्रसंगात तुम्ही तुमच्या आई वडिलांची काळजी घ्यायला पाहिजे – या वाक्यातून … चा बोध होतो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. अमेरिकेत राहणाऱ्या माझ्या काकांची मुलगी जागतिक बँकेत उच्चपदावर कार्यरत आहे – उद्देश ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!