Police Bharti Question Paper 306

1. खालीलपैकी कोणती नागरी स्वराज्य संस्थां नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. गोड चव जिभेच्या …. समजते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. एखादा शब्द ऐकल्यानंतर त्या शब्दाचा सामान्य अर्थ समोर येतो. या शब्दाच्या शक्ती ला …. असे म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सम्राट अशोकाने आपला मुलगा …..यास बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी श्रीलंकेला पाठवले होते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एका ग्रंथालयात 8 पासून ते 12 पर्यंत क्रमांक असणारे कपाट आहेत. प्रत्येक कपाटात आधीच्या क्रमांकाच्या कपाटाच्या दुप्पट पुस्तके आहे. जर एकूण पुस्तके 279 असतील तर 10 क्रमांकाच्या कपाटात किती पुस्तके असतील ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. बलसागर भारत होवो – हे प्रसिद्ध गीत खालील पैकी कोणी लिहिले आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. शब्दयोगी अव्यय असणारा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका संख्येस 9 ने भाग दिल्यास जे उत्तर येते त्या मध्ये 31 नंतर लगेचच येणारी संयुक्त संख्या मिळवली असता उत्तर त्या संख्ये इतके येते तर ती संख्या कोणती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. सूर्यासारखा तेजस्वी सूर्यचं ! अलंकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. I ,L, O, R, U, ?     या अक्षरमालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. उगवणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका घरातील 3 सदस्यांच्या आजच्या वयाची बेरीज 123 आहे. 6 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:7:6 होते तर घरातील सर्वात मोठ्या सदस्याचे 6 वर्षांनंतरचे वय किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. एक बाजू मर्यादित आणि दुसरी बाजू अमर्यादित असणारी रेषा म्हणजे …. होय [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. Police bharti Free Test 306

आकृती चे निरीक्षण करून 2 या अंकाच्या विरुद्ध पृष्ठाला कोणता अंक येईल ते शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. अनिल एक काम 10 दिवसात करतो तेच काम सतीश 16 दिवसात करतो. सतीशने 5 दिवस एकट्याने काम केल्यानंतर 3 दिवस अनिलने त्याच्या सोबत काम केले. आता उरलेले काम एकट्या अनिल ने करायचे ठरल्यास त्याला किती दिवस लागतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!