Police Bharti Question Paper 316

1. सरदार स्वर्ण सिंह समिती घटनेमध्ये ….. समाविष्ट करण्यासंबंधी आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. शब्दाच्या अर्थासाठी दोन्ही पदे महत्त्वाचे असतात अशा समासाला …. समास म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. Free Police Bharti Online Test Exam 316   ?? काय येईल ते शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. अपारंपारिक उर्जेचा स्त्रोत निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एका दुकानाच्या बॅनरसाठी 8 फूट लांब आणि 12 इंच रुंद पत्रा विकत घेण्यात आला. काम करत असताना साधारण 10% पत्रा वाया गेला तर तयार झालेल्या बॅनरचे क्षेत्रफळ किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. तू इथे बस – या वाक्यातील क्रियापद …. क्रियापद आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. MNO : KPM :: RST : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. 7 ने निःशेष भाग जाणारी संख्या शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 1857 च्या उठावावेळी खालीलपैकी कोणाला भारताचा सम्राट म्हणून घोषित करण्यात आले होते ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. जर एका सांकेतिक लिपी Param हा शब्द SFYJXअसा लिहिला जातो आणि Bake हा शब्द EFRN असा लिहिला जातो तर Simple हा शब्द कसा लिहिला जाईल ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. दात धरणे – या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. गुणाकार करा : ( 3x+3 ) × ( 5x-3) [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. 600 मीटर लांबीची रेल्वे 144kmph या वेगाने 700 मीटर लांबीच्या रेल्वेला 20 सेकंदात ओलांडून जात असेल आणि दोन्ही रेल्वे एकमेकींच्या दिशेने धावत असेल तर दुसऱ्या रेल्वेचा वेग किती असायला हवा? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या वृत्तावर दिवस रात्रीमध्ये असमानता आढळत नाही ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. फारसी शब्द ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 316”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!