Police Bharti Question Paper 334

1. प्रयोजक क्रियापद असणारे वाक्य ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. सागांचे राज्य अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या राज्याची आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता पर्याय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था दर्शवत नाही ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. जंगलात हरवलेला प्रवासी अन्नाच्या शोधात सगळीकडे ……. – हे वाक्य पूर्ण करणारा योग्य वाक् प्रचार निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक लिपीत काही वाक्य पुढीलप्रमाणे लिहिले जातात – 1) राम मागे बस – 832 2) मागे वळुन पाहू नको – 3564 3) बस वळुन गेली – 257 तर या लिपीत ‘ नको ‘ या शब्दासाठी कोणता अंक वापरला असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 30 kmph या वेगाने बाईक चालवली असता अतुल नेहमीच्या वेळेपेक्षा 2 तास उशिरा पोहचतो. जर प्रवासाचे एकूण अंतर 180 km असेल तर अतुलचा नेहमीच्या प्रवासाचा वेग किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. भूपृष्ठावर आलेल्या लाव्हारसापासून …. खडक तयार होतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका सांकेतिक लिपीत काही वाक्य पुढीलप्रमाणे लिहिले जातात – 1) राम मागे बस – 832 2) मागे वळुन पाहू नको – 3564 3) बस वळुन गेली – 257 तर ‘ राम त्याच्या मागे गेला ‘ हे वाक्य कोणत्या संकेताने दाखवता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता शब्द देशी शब्द आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. अ ,अन्, बे, गैर यासारखे उपसर्ग ज्या समासाचे पहिले पद असते त्या समासाला …. समास म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. ग्रामीण भागातले राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन …. येथे झाले [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 154 cm² क्षेत्रफळ असणाऱ्या वर्तुळाच्या त्रिज्याइतकी बाजू असणाऱ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. एका चतुर शेतकऱ्याने पाणी मारून कापसाचे वजन 20% ने वाढवले परंतु चतुर व्यापाऱ्याने  कापसाचे वजन 25% ने कमी मोजले. तर ह्या व्यवहारात कोणाला किती तोटा/नफा झाला असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. HI : GB :: HK : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. (x+3)²+(x+4)² = 2x²+….. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 334”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!