Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 359

1. जर HISTORY = ISHYROT आणि MARATHI = ARMIHTA तर BIOLOGY = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. Maharashtra Police Bharti Test

b च्या जागी खालीलपैकी कोणता पर्याय येऊ शकेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. मयुरीची काम करण्याची क्षमता मयूरच्या क्षमतेपेक्षा 50% जास्त आहे जर एकटा मयूर एक काम 15 दिवसात पूर्ण करत असेल तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. C : FG :: ? : LM. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. (9x+4)(2x+3) = 279 आणि 18x² = 162 तर 12x² = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. कात तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाचा वापर केला जातो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. वर्तमापत्रातून डोके बाजूला काढत आजोबांनी बसच्या उद्धट कंडक्टरचा असा नक्षा उतरवला की सगळी बस बघत राहिली – यातील ‘ नक्षा उतरवणे ‘ याऐवजी आणखी कोणता शब्द वापरता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. विधानपरिषदेच्या सदस्यांना …. असे म्हणतात – अचूक उत्तर निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. नामसाधित क्रियापद ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. खालीलपैकी 11 ने भाग जाणारी संख्या निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. पुढील शब्दातील देशी शब्द ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. पृथ्वी फिरत असल्यामुळे चंद्र आपल्याला ………. फिरत असल्याचे भासते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. इंग्रजांविरुद्ध लढण्यासाठी परदेशातून भारत बॉम्ब बनविण्याचे तंत्र खालीलपैकी कोणी आणले? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. प्रतिदिन हा कोणत्या प्रकारचा सामासिक शब्द आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. 12 सेमी लांबी असणाऱ्या चौरसाकृती सोन्याच्या पत्र्याची किंमत 144000 रू आहे. यातून दागिने बनवण्यासाठी 10×2.5 सेमी आणि 2.5×3 सेमी माप असणारे तुकडे कापून घेतले तर उरलेल्या पत्र्याची किंमत किती रू असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!