Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 365

1. खगोलशास्त्राचा जनक …. यांना मानले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 4×3 फूट मापाच्या जागेभोवती एक पदरी कुंपण करायला 1512 रू खर्च आला. तर 8×3 फूट माप असणाऱ्या जागेभोवती 3 पदरी कुंपण करायला किती खर्च येऊ शकतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. प्रथम पद नकारार्थी असणारा समास खालील पैकी कोणता आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. पुस्तकातून एक परिच्छेद वाचून घेतला – या वाक्यातील मुख्य क्रियापद कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एक कंत्राटदाराने 25 मजुरांना घेऊन 40 दिवसात काम करण्याचे कंत्राट घेतले. 10 दिवस काम झाल्यावर 5 मजूर तर आणखी 10 दिवसानंतर आणखी 5 मजूर काम सोडून गेले तर शेवटच्या 10 दिवसानंतर किती मजुरांनी काम करावे म्हणजे काम दिलेल्या वेळेत पूर्ण होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. तत्सम शब्द म्हणजे असे शब्द ……. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 6¹⁸ – 1 हे गणित सोडवले असता एकक स्थानी कोणता अंक येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी भारतातील सर्वाधिक जुने शहर कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एका सांकेतिक लिपीत 9823, 1278, 4323 आणि 9625 हे अंक अनुक्रमे 3S, 8J, 3I आणि ∆∆ असे लिहिले जाते तर ∆∆ च्या जागी काय येईल ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. Q :STR :: R : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. देशाच्या राज्य कारभाराची भाषा ठरवणारे कलम खालील पैकी कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एक काम कमी करावे माणसाने.. पण चालू असणाऱ्या कामाला फाटे … नये – अर्थ लक्षात घेऊन वाक् प्रचार पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. Free Police Bharti Online Test Exam 365

? च्या जागी काय येईल ते शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे बदल घडवणारे वर्ष म्हणून ….. या वर्षाकडे पाहिले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. x²+2x-80 = 0 या समीकरणाच्या उकली शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 365”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!