Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 367

1. समीर विशाखापेक्षा 7 वर्षाने मोठा आहे. समीरचे 5 वर्षानंतर चे वय हे विशाखाच्या 3 वर्षापूर्वीच्या वयाच्या दीडपट आहे तर दोघांच्या आजच्या वयाची बेरीज किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका चौरसाची बाजू l सेमी इतकी आहे. तर त्याचा कर्ण किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. निरोगी माणसाचा कमीतकमी रक्तदाब सरासरी …. mm hg इतका असावा असे मानले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. महात्मा गांधी या व्यक्तिमत्वाचा विचार करता चुकीचे विधान ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या GDP या संकल्पनेत P चा अर्थ काय होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. वहीला पेन म्हटले पेनाला फळा म्हटले फळ्याला टाचणी म्हटले टाचणीला पुस्तक म्हटले तर खडूने कशावर लिहावे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. कापसापेक्षाही मऊ केस बाईआजीचे झाले होते – वाक्याचा अलंकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. पुढील विधानावरून योग्य अनुमान काढा.  विधाने 1) सर्व आंबे सफरचंद आहे.  2) कोणतेही सफरचंद फणस नाही.  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. वेध या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. गट विकास अधिकारी यांची नेमणूक कोण करते ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. एक नळ 45 मिनिटात तेलाचा ड्रम भरतो तर आउटलेटचा नळ तोच ड्रम खाली करण्यास दिडतास घेतो. जर दोन्ही नळ एकाच वेळी सुरू केले तर ड्रम किती वेळात भरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. अचानक झालेल्या बदलीची सूचना वाचून विशालची झोप उडाली – या वाक्यातून कोणत्या शब्दशक्तीचा बोध होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. आजपर्यंत आमची भेट झालेली नव्हती – या वाक्यात …. आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. तीन क्रमवार सम संख्यांचा गुणाकार 48 आहे. त्यातील पहिल्या संख्येच्या घनाची आणि वर्गाच्या सहापटीची बेरीज 32 आहे. तर त्यातील सर्वात मोठी संख्या कोणती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. गाळलेले पद शोधा.  aaeaeiaeioaei?u    [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!