Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 369

1. मोद – या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. प्रदीप कडे 1.5 हेक्टर जमीन आहे. तर त्याच्याकडे साधारणपणे किती गुंठे जमीन असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. दक्षिणेकडे तोंड करून उभा असलेला सौरभ प्रथम 90° डावीकडे वळला व पुन्हा घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने 180° वळला तर त्याचे तोंड आता कोणत्या दिशेला असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. तू स्वतः मला हे पैसे दिले होते – या वाक्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. 7, 13, 25, 43, ?, 97  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 10/3 चे 63% + 25/4 चे 64% = ? चे 61% [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रात गोदावरी नदीची लांबी …. किमी इतकी आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. 23 ते 78 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 1 ते 23 पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्याच्या बेरजेपेक्षा किती ने जास्त आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. संगणकावर एखाद्या घटकाला सिलेक्ट करायचे असल्यास माऊसचे कोणते बटण दाबावे लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. विसंगत घटक ओळखा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सुरेश घरी गेला तेव्हा बाबांची देवपूजा ……….. – दिलेल्या काळाचा विचार करून वाक्य पूर्ण करण्यास योग्य पर्याय निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका रकमेवर पहिल्या वर्षी 2% दुसऱ्या वर्षी 3% तर तिसऱ्या वर्षी 4% व्याज आकारण्यात आले. तेव्हा तीन वर्षाअंती 540 रू सरळ व्याज मिळाले. तर त्याच रकमेवर एका वर्षात 10% दराने किती सरळ व्याज मिळेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. मुस्लिम लीगचे स्थापना वर्ष खालील पैकी कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. कर्णाने इंद्राला आपले दिव्य कवच दान दिले – या वाक्यातील प्रत्यक्ष कर्म ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. सोडवा     Free Police Bharti Test 369

[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!