Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 375

1. 8000 रू वर 11% दराने 3 वर्षात जे व्याज मिळेल ते व्याज 10% दराने 3 वर्षासाठी बँकेत ठेवले असता बँक किती व्याज देईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. जर ईशान्य दिशा पूर्व झाली वायव्य दिशा उत्तर झाली तर दक्षिण दिशा काय होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. जानेवारी महिन्यात 1 तारखेला शुक्रवार येतो. जर या महिन्यातील सर्व रविवार सोडून प्रत्येक दिवशी तारखेइतकी रक्कम बचत केल्यास एकूण बचत किती रुपयांची होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. 15 या संख्येचे दोन भाग असे करा की पहिला भाग हा दुसऱ्या भागाच्या दीडपट असेल. यातील मोठ्या भागाचे मुळ संख्येशी असणारे गुणोत्तर खालीलपैकी कोणत्या पर्यायात बघण्यास मिळेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. विसंगत घटक ओळखा.
PQRST, QRSTU, RSTUW, STUVW, TUVWX    [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. चुकीची जोडी ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. Free Police Bharti Test 375 A सोडवा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता घटक संगणकाच्या ॲक्सेसरीज मध्ये येणार नाही ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे मुख्यालय …. इथे आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. कोणत्या वाक्यात द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम वापरले आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना – या नवनिर्मित राजकीय पक्षाची स्थापना …. या वर्षी झाली आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. Free Police Bharti Test 375[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. कर्त्याविषयी माहिती सांगणारा शब्द कर्त्यानंतर आल्यास त्याला ……….असे म्हणतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. पारिपत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!