Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 376

1. एका चौरसाकृती शेताच्या एका कोपऱ्यात एक घोडा D फूट लांबीच्या दोरीने बांधला आहे यामुळे त्या घोड्याला फक्त 38.5 वर्ग फूट इतक्याच भागातील गवत खाता आले. जर दोरीची लांबी शेताच्या बाजूच्या अर्धी असेल तर त्या शेताचे क्षेत्रफळ किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. म्हण पूर्ण करा.
एकाची जळते दाढी दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो…………. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. ghhgiiigjj????kkkk    [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. योग्य जोडी ओळखा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी सध्या भारतात लागू असलेले नवीनतम मानक खालीलपैकी कोणते आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. सर्वात कमी विधानसभा सदस्य …. येथे आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. पंचायतराज पद्धती स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील … राज्य आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. वास्तवाशी विसंगत असली तरी दिलेली विधाने सत्य आहेत असे समजा व योग्य अनुमान काढा.
विधान :
1)काही पुस्तके वह्या आहेत.
2)कोणतीही वही पेन नाही.

[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. पृथकत्ववाचक विशेषणाचे उदाहरण कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 7⁰ x 7¹ ÷ 7² x 7³ ÷ 7⁴ x 7⁵ = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाने केलेली आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 18000 रू वर 7920 रू व्याज मिळण्यासाठी किती % दराने हे पैसे दोन वर्ष बँकेत ठेवावे लागेल जर व्याज आकारणी चक्रवाढ पद्धतीने केलेली असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. दोन वस्तूंवर अनुक्रमें 50% आणि 33.33% सूट देऊन दोन्ही वस्तू प्रत्येकी 400 रुपयांना विकल्या. जर ही सूट 10% प्रत्येकी दिली असती तर दोन्ही वस्तूंची एकत्रित विक्री किंमत किती रू असती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. P Q ची पत्नी आहे.
Q R चे वडील आहे.
R S ची बहिण आहे.
तर P आणि R यांचे नाते काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. चुकीची जोडी शोधा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!