Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 379

1. अजित ‘ ही …..ची एक जात आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका तीन अंकी संख्येच्या शतक आणि दशक स्थानाच्या अंकाच्या दर्शनी किमतीची बेरीज ही एकक स्थानाच्या अंकाच्या स्थानिक किमतीपेक्षा एक ने कमी आहे तर ती संख्या खालीलपैकी कोणती नसेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. रमण हा सोहम पेक्षा 2 वर्षाने लहान आहे. नीलम आणि सोहम यांच्या वयाचे गुणोत्तर 9:7 आहे. जर नीलम सोहम पेक्षा 4 वर्षाने मोठी असेल तर रमण चे 6 वर्षानंतरचे वय किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. विरुद्ध अर्थाचा शब्द निवडा – आजी [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एका त्रिकोणाचे कोन 1:2:3 या प्रमाणात आहे. जर या त्रिकोणाच्या बाजू 6cm आणि 10cm अशा असतील तर तिसऱ्या बाजूची लांबी किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. अणुवस्तुमानांक … या अक्षराने दर्शवतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. प्रिया आणि सुप्रिया या दोघींना एक काम करण्यास सारखेच 55 दिवस लागतात तर अनुप्रिया हेच काम 33 दिवसात करते तर तिघी मिळुन ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. देव दानव दारी दिसे दैदिप्यमान देखावा असे – अलंकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 1147 = 961
9843 = 675 आणि
2318 = 691 तर
2513 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. काम अडले की वाघ सुद्धा शेळी होतो – वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन शब्दशक्ती ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. करण्यापूर्वी विचार केला असता तर असे घडले नसते – शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. अनाथ बालिकश्रम या संस्थेची स्थापना खालीलपैकी कोणत्या समाज सुधारकाने केली आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. सरपंच समितीचा अध्यक्ष कोण असतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. दिलेल्या विधानावरून योग्य अनुमान काढा
1. सर्व दही दूध आहे.
2. सर्व दूध ताक आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. abcefghjklmnpqrstuwxyzabc ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


5 thoughts on “Police Bharti Question Paper 379”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!